Konkurs plastyczny dla uczniów klas I-III szkół podstawowych

Wypożyczalnia i Czytelnia dla Dzieci Miejskiej Biblioteki Publicznej w Chojnicach ogłasza konkurs plastyczny dla uczniów klas I-III szkół podstawowych pt. „Moim okiem, czyli jak wyobrażam sobie nowe ilustracje do książek autorstwa Anny Onichimowskiej”.

Żeby wziąć udział w konkursie, należy narysować ilustrację do wybranej przez siebie książki autorstwa Anny Onichimowskiej oraz podać, do jakiej książki autorki ilustracja nawiązuje. Prace w formacie A4 wykonane techniką dowolną należy dostarczyć w terminie do 6 maja 2016 r. do Wypożyczalni i Czytelni dla Dzieci – Miejska Biblioteka Publiczna w Chojnicach, ul. Wysoka 3, pokój nr 112, tel. 52 397 28 07.
Uwaga! Prace będące ścisłym odwzorowaniem ilustracji już istniejących, nie będą brane pod uwagę.

Do pracy należy dołączyć kartkę z następującymi danymi: imię i nazwisko autora, wiek autora, adres zamieszkania i telefon, pełną nazwę i adres szkoły oraz klasę. Jeśli praca była wykonywana pod kierunkiem nauczyciela, należy dopisać imię i nazwisko nauczyciela.
Regulamin konkursu

Laureaci o wynikach konkursu zostaną powiadomieni 9 maja 2016 roku, natomiast wręczenie nagród odbędzie się 12 maja 2016 roku o godz. 12.00 podczas spotkania autorskiego z Anną Onichimowską w Wypożyczalni i Czytelni dla Dzieci MBP w Chojnicach.