Do 10 stycznia trwa konkurs plastyczny na temat Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka

10 grudnia obchodzona była 70 rocznica uchwalenia Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka, aby podkreślić wagę tego dokumentu Urząd Miejski w Chojnicach i Miejska Biblioteka Publiczna w Chojnicach ogłosiły konkurs plastyczny, w którym zadaniem jest wykonanie plakatu na temat Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka.

Powszechna Deklaracja Praw Człowieka to zbiór praw człowieka i zasad ich stosowania, który uchwalony został w Paryżu w 1948 roku. To właśnie tego dokumentu mają dotyczyć prace konkursowe w formie myślografiki. Autorzy prac mają zachęcić innych do zapoznania się z treścią Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka i zainteresować tematyką praw człowieka. Konkurs skierowany jest do dzieci klas IV-VIII szkół podstawowych z Gminy Miejskiej Chojnice.

Prace mogą być wykonane w dowolnej technice plastycznej (rysunek, malarstwo, collage, grafika komputerowa) lub techniką mieszaną, a ich minimalny format to A3. Należy je opatrzyć imieniem i nazwiskiem ucznia oraz telefonem kontaktowym do rodzica lub opiekuna prawnego i dostarczyć do Czytelni MBP w Chojnicach, ul. Wysoka 3, pokój nr 104, w godzinach otwarcia działu do 10.01.2019 r. Do pracy należy dołączyć również oświadczenie podpisane przez rodzica lub prawnego opiekuna uczestnika konkursu, którego wzór stanowi załącznik do Regulaminu.

Autorzy najlepszych prac zostaną nagrodzeni. Zachęcamy do udziału! Ponadto w czasie trwania konkursu w Czytelni czynna jest również wystawa książek poświęconych prawom człowieka i Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka.

Regulamin