Nowy cykl zajęć biblioterapeutycznych

W czwartek 7 marca 2019 roku w Wypożyczalni i Czytelni dla Dzieci rozpoczął się nowy cykl zajęć biblioterapeutycznych. Do biblioteki przyszła kl. Ic z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 3 wraz ze swoimi nauczycielkami.

Pierwsze, zapoznawcze spotkanie bibliotekarki z dziećmi zdominowało przekazanie informacji o bibliotece i jej zbiorach oraz o tym jak przebiegać będą kolejne zajęcia. Wszyscy uczniowie powiedzieli swoje imiona, narysowali na specjalnie przygotowanych kartkach swoje portrety i określili nastrój, jaki dziś im towarzyszył od samego rana. Godzina zajęć przebiegła bardzo szybko i przyszedł czas pożegnania, ale nie na długo – kolejne spotkanie klasy Ic z panią bibliotekarką już za tydzień.