O Janie Trepczyku podczas spotkania Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego

Zebranie chojnickiego oddziału Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego odbyło się we wtorek 12 marca 2019 w Czytelni Miejskiej Biblioteki Publicznej. Poza rozmową o sprawach wewnętrznych organizacji, jej członkowie dowiedzieli się kilku informacji o poecie Janie Trepczyku.

Janina Kosiedowska, prezes Zrzeszenia przywitała wszystkich członków i na wstępie pogratulowała osiągnięć, które zdobyli niektórzy z nich. W Dokonaniach Roku 2018 uhonorowane zostały Maria Eichler i Renata Wróblewska, natomiast Kazimierz Jaruszewski otrzymał Skrę Ormuzdową, nagrodę przyznawaną przez kolegium redakcyjne miesięcznika „Pomerania”. Prezes poinformowała, że rok 2019 jest w Zrzeszeniu Kaszubsko-Pomorskim Rokiem Jana Trepczyka. W związku z tym uczestnicy spotkania oglądali prezentację multimedialną o jego życiu i twórczości oraz miniwystawę książek z utworami Trepczyka i artykułów o nim, które znajdują się w Pracowni Dokumentacji Regionalnej. Członkowie organizacji wysłuchali kilku pieśni autorstwa tego kaszubskiego twórcy, w wykonaniu zespołu Kaszëbe oraz wiersza, który zadeklamowała Aleksandra Otta.

Po tym wstępie kilka słów o Trepczyku opowiedział Kazimierz Ostrowski, który nieraz miał okazję go spotkać. Jak mówił, w poezji patrona roku dominują trzy główne motywy: historia, dzięki której chciał budować tożsamość kaszubską; mowa kaszubska, był m.in. twórcą neologizmów i ziemia kaszubska, w swoich tekstach opiewał piękno naszego krajobrazu. Kazimierz Ostrowski podkreślił również, że Trepczyk był nie tylko poetą, ale także kompozytorem, pieśniarzem oraz leksykografem. Był on twórcą słownika polsko-kaszubskiego, który zawiera 60 tysięcy słów.

W dalszej części zebrania członkowie dyskutowali o sprawach wewnętrznych organizacji, a że było to zebranie walne, podsumowujące ubiegły rok, nie zabrakło sprawozdań merytorycznego, finansowego i komisji rewizyjnej. Wręczono także legitymację nowemu członkowi. Prezes Janina Kosiedowska dziękowała też wszystkim instytucjom, z którymi współpracuje ZKP, w tym Miejskiej Bibliotece Publicznej w Chojnicach oraz wszystkim członkom za ich aktywność.