Odbyła się promocja książki „Przydrożne znaki pobożności ludowej”

W czwartek 7 października 2010 r. w Czytelni Miejskiej Biblioteki Publicznej w Chojnicach odbyła się promocja książki Andrzeja Ortmanna „Przydrożne znaki pobożności ludowej na terenie dekanatu chojnickiego i parafii Niepokalanego Poczęcia NMP w Krojantach”. Spotkanie poprowadził Jacek Studziński.

Autora i przybyłych na spotkanie przywitała kierownik Czytelni Anna Kobus. Następnie głos zabrał Jacek Studziński, który w skrócie przybliżył biografię Andrzeja Ortmanna. Urodził się on w 1959 roku w Gdańsku Wrzeszczu. Ukończył teologię ogólną na Uniwersytecie Kardynała Wyszyńskiego w Warszawie. Mieszka w Czartołomiu. Jest nauczycielem religii w Zespole Szkół Specjalnych w Chojnicach, pracuje także jako pielęgniarz specjalista pielęgniarstwa zachowawczego.

Jacek Studziński podkreślił, że z Andrzejem Ortmannem zna się od wielu lat. Wspomniał o organizowanych przez niego przed laty pieszych pielgrzymkach po ziemi chojnickiej dla młodzieży. Przypomniał, że zatrzymywali się wtedy przy przydrożnych kapliczkach i krzyżach, które dla wielu ludzi są miejscem szczególnym, w którym mogą się w samotności pomodlić. Andrzej Ortmann zapytany przez prowadzącego spotkanie jak to się stało, że zainteresował się tą tematyką, odpowiedział, że w czasach młodzieńczych jeździł do rodziny na wieś, przy której gospodarstwie stała Boże Męka. Przy niej zatrzymywali się mieszkańcy, spotykali na modlitwie. – Te spotkania miały ogromne znaczenie dla mnie – mówił. Stąd wzięło się jego zainteresowanie takimi przejawami pobożności ludowej. W 2006 roku ukazała się jego książka „Krzyże i kaplice przydrożne parafii Niepokalanego Poczęcia NMP w Krojantach”. Obecna publikacja dotyczy już całego dekanatu chojnickiego. – Ta książka jest dalszym efektem tych zainteresowań – stwierdził.

Autor mówił o tym, że zbierając materiały do książki szukał ludzi, którzy opiekują się kapliczkami, krzyżami lub figurami, rozmawiał z nimi, pytał o inne takie miejsca. W książce zamieścił relacje tych osób, fotografie archiwalne i materiały, do których udało mu się dotrzeć. Dodał, że do ostatniego momentu aktualizował informacje, jeszcze w czerwcu fotografował figurę Matki Bożej Brzemiennej w Krojantach. Podkreślił, że autorem grafiki na okładce jest jego były uczeń, 21-letni Kamil Jerzyk z Chojnic. Młody grafik był także obecny na promocji. Andrzej Ortmann zwrócił się z prośbą do zebranych o pomoc w uzupełnianiu informacji zawartych w książce. Poinformował, że już pracuje nad opracowaniem dotyczącym znaków pobożności ludowej na terenie całego powiatu chojnickiego. Powiedział, że ma nadzieję, że ta książka nie tylko zachęci do wybrania się w teren i obejrzenia tych miejsc, ale także zmobilizuje do modlitwy przy nich.

Uczestnicy spotkania mogli kupić nowe wydawnictwo po promocyjnej cenie i zdobyć autograf autora. Mogli też obejrzeć wystawę prezentującą niektóre fotografie zamieszczone w książce. Jednym z uczestników był chojnicki fotografik Zbigniew Prochowski, który sprezentował autorowi swoją fotografię Koziego Mostku w Swornychgaciach.