Ostatnie spotkanie DKK dla młodzieży przed wakacjami

14 czerwca 2018 roku w Wypożyczalni i Czytelni dla Dzieci odbyło się ostatnie w tym roku szkolnym spotkanie członków Dyskusyjnego Klubu Książki. Tym razem omówiona została książka pt. „Wojna, która ocaliła mi życie” Kimberly Brubaker Bradley.

Ada ma około 10 lat i zdeformowaną od urodzenia stopę. Jej matka wstydzi się tego i nie pozwala dziewczynce na opuszczenie pokoju, który staje się jej całym światem. Dziewczynka wiedzę o życiu zdobywa, obserwując innych przez okno. Największym ciosem dla niej jest przesiadywanie za karę w cuchnącej szafce. Ada ma młodszego brata – Jamiego, który u progu wybuchu drugiej wojny światowej ma opuścić Londyn i znaleźć bezpieczną przystań w hrabstwie Kent. Ada nie zastanawia się długo i wyrusza razem z bratem, mimo że nie taki przewidziano dla niej scenariusz. Wyjazd na prowincję staje się początkiem nowego życia nie tylko dla rodzeństwa. Zakładając, że wojna mogłaby uratować czyjekolwiek życie, to tak się dzieje w przypadku Ady i Jamiego.

Członkowie klubu jednogłośnie stwierdzili, że książka zrobiła na nich ogromne wrażenie. Początkowo czytelnicy podejrzliwie podeszli do tematu drugiej wojny światowej, lecz wkrótce miało się okazać, że wbrew pozorom nie ona stanowił główny wątek książki. Klubowicze zwrócili uwagę na piękne wydanie książki, przejrzystość oraz idealną, jak dla nich, długość rozdziałów.

Tematyka utworu okazała się być ponadczasowa. Każdy z nas prowadzi jakąś wojnę. Nie jest potrzebny karabin, by kogoś postrzelić i zranić. Czasem słowa robią to celniej i skuteczniej, a rany nie chcą się zabliźnić. W czasie spotkania refleksyjnej rozmowie towarzyszyło samodzielne wykonanie waty cukrowej, co spotkało się dużym entuzjazmem.