Promocja książki Krzysztofa Sławskiego „Bernard Szczęsny (1919-1993)”

Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie Oddział Miejski w Chojnicach i Miejska Biblioteka Publiczna w Chojnicach zapraszają na promocję książki Krzysztofa Sławskiego „Bernard Szczęsny (1919-1993)” oraz spotkanie z autorem, które odbędą się we wtorek 7 czerwca 2016 r. o godz. 17.00 w Czytelni MBP (pok. 104).

Książka Krzysztofa Sławskiego stanowi pionierskie opracowanie biografii oraz społecznej, politycznej i zawodowej aktywności Bernarda Szczęsnego. Autor wnikliwie opisuje życie bohatera swojej pracy: uczestnika kampanii wrześniowej, komendanta struktur ZWZ/AK w powiecie chojnickim i z powodu swojej konspiracyjnej działalności więźnia KL Stutthof, po wojnie burmistrza Wejherowa, przewodniczącego Prezydium Powiatowej Rady Narodowej w Wejherowie i wiceprzewodniczącego Prezydium Wojewódzkiej RN w Gdańsku (czyli de facto starostę wejherowskiego i wicewojewodę gdańskiego), współorganizatora I Kongresu Kaszubskiego (1946), współinicjatora założenia Zrzeszenia Kaszubskiego (1956) i jego wieloletniego prezesa, przewodniczącego Klubu Byłych Więźniów Obozu Koncentracyjnego Stutthof, inicjatora powstania Muzeum Stutthof i pomnika Obrońców Westerplatte. (Źródło: www.kaszubskaksiazka.pl). Wydawcami publikacji są Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie i Instytut Kaszubski.