Samotnik brukselski – opowieść o Joachimie Lelewelu

„Samotnik brukselski – opowieść o Joachimie Lelewelu” – to tytuł wystawy, którą w kwietniu i maju 2011 roku można oglądać w Czytelni MBP. Wystawa przygotowana została dla upamiętnienia 225 rocznicy urodzin Joachima Lelewela (22 marca 1786 – 29 maja 1861) – historyka, numizmatyka, bibliografa i polityka.

Przedstawia kalendarium życia i twórczości Joachima Lelewela, tytuły dzieł, jego fotografie oraz zdjęcia pamiątek i miejsc z bibliofilem związanych. Można także zapoznać się z książkami poświęconymi Lelewelowi, dostępnymi w Czytelni oraz z artykułami z czasopism. Zachęcamy do oglądania tej wystawy.