Spotkanie z Krzysztofem Szymoniakiem

Grupa Poetycka „Na Oścież” i Miejska Biblioteka Publiczna w Chojnicach zapraszają w piątek 16 grudnia 2011 roku na spotkanie z Krzysztofem Szymoniakiem – poetą, prozaikiem, dziennikarzem i wykładowcą akademickim UAM w Poznaniu. Spotkanie poprowadzi poetka Małgorzata Ostrowska. Początek o godz. 18.00 w Czytelni (I piętro, pok. 104).

Krzysztof Szymoniak publikuje od 1977 roku. Wraz z Krzysztofem Kuczkowskim założył Gnieźnieńską Grupę Poetycką „Drzewo”. Opublikował m.in. tomiki wierszy: „Żony poetów”, „Oszustwo”, „Czarna rzeka”, „Wszędzie, skąd wracałem”, „29 prac Szymona Słupnika”, „Poemat amerykański”.
Krzysztof Kuczkowski tak rekomenduje poezję Krzysztofa Szymoniaka: „Wiersze Krzysztofa Szymoniaka to niemal wyłącznie teksty autotematyczne. Każdy z nich, nawet najdrobniejszy, chciałby być syntezą całego życia, każdy jest podsumowaniem czegoś lub rozliczeniem się z kimś lub czymś. Temu zamysłowi odpowiada na płaszczyźnie formalnej dążenie do czystego tonu i powagi stylu, do prostoty obrazowania, do oddania fundamentalnych dla człowieka uczuć i odczuć, takich jak miłość (lub jej brak), niespełnienie, przemijanie itp. Życie bohatera (…) wierszy poddane jest bowiem oddziaływaniu jakiejś siły fatalnej. Oto człowiek, który składa się z pustych miejsc po miłości, z głodów i niespełnień. Nie mogąc nasycić się światem i ziemskimi pokarmami, próbuje ułożyć się z tym, czego nie może posiąść”.