Styczniowe spotkanie DKK

W związku z żałobą ogłoszoną po śmierci Prezydenta Gdańska Pawła Adamowicza, inny przebieg miało comiesięczne spotkanie Dyskusyjnego Klubu Książki dla dorosłych.

Członkinie klubu zebrały się w piątek 18 stycznia 2019 roku wieczorem w Czytelni. Podczas spotkania uczciły pamięć zamordowanego Pawła Adamowicza. Ich rozmowę zdominował problem brutalizacji języka w życiu społecznym i w kontaktach międzyludzkich. Panie mówiły także o naruszaniu słowami godności osobistej i o hejcie w internecie. Stwierdziły, że należy przypominać zarówno dzieciom, młodzieży, jak i dorosłym o konieczności ważenia słowa. – Wszyscy powinni reagować na agresywne zachowania, nie należy pozostawać obojętnym wobec nich – podkreśliły.

Zaplanowaną na tę dyskusję książkę Majgull Axelsson „Dom Augusty” panie omawiać będą na kolejnym spotkaniu, którego termin ustaliły na 28 lutego.