Trzynasty numer „Kwartalnika Chojnickiego” poświęcony jest seniorom

W piątek 23 października 2015 roku w Czytelni MBP odbyła się prezentacja nowego, trzynastego numeru „Kwartalnika Chojnickiego”. Wzięło w niej udział liczne grono stałych czytelników pisma, a także autorzy i bohaterowie artykułów, w tym chojniccy seniorzy.

Obecni byli także najbliżsi osób, które podzieliły się wspomnieniami w ramach II edycji Konkursu historycznego „Druga wojna światowa w pamięci chojniczan”, którego rozstrzygnięcie nastąpiło na początku spotkania.

Zawartość trzynastego numeru „Kwartalnika Chojnickiego” przedstawił jak zwykle przewodniczący kolegium redakcyjnego Kazimierz Jaruszewski, któremu towarzyszyli dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej w Chojnicach Anna Lipińska i członek rady programowej Jan Zieliński. Jak podkreślił Jaruszewski, treść pisma jest bardzo bogata, a całość tym razem poświęcona jest seniorom. Stąd znalazły się w nim teksty dotyczące osób starszych w Chojnicach, Uniwersytetu III Wieku i Rady Seniorów oraz rozmowa z bardzo aktywną społecznie seniorką, przewodniczącą Klubu Seniora „Wrzos” Ewą Armadą.
W „Kronice chojnickiej” można przeczytać o tym, co działo się w okresie od lipca do września tego roku, w tym o obchodach Dnia Seniora, XXI Chojnickiej Nocy Poetów czy wizycie Krzysztofa Zanussiego. Jest także tekst o Chojnickim Studiu Rapsodycznym oraz o magii kina. Prelegent zachęcał do lektury wszystkich artykułów i podkreślił walor dokumentacyjny tego działu, a zwłaszcza zamieszczonej w nim Kroniki wydarzeń.

W części „Z dziejów miasta” znalazła się praca wyróżniona w konkursie „Druga wojna światowa w pamięci chojniczan” – wspomnienia Mariana Teszki spisane przez Emilię Kalittę. Jest także tekst Karola Wozikowskiego o orientaliście z Chojnic prof. Witoldzie Tylochu oraz Roberta Kosiedowskiego o chojnickich morsach. – Kim ci chojniczanie nie byli, kim są i kim będą – skomentował Kazimierz Jaruszewski. Rubryka „Chojnice i okolice” tym razem poświęcona jest m.in. Kalwarii Wielewskiej, natomiast bohaterką „Oficyny artystycznej” jest twórczyni ludowa Lilla Gierszewska.

Następnie dyrektor MBP Anna Lipińska zachęciła zebranych do dyskusji. Głos zabrała m.in. Ewa Armada, która podkreślała, jak ważna jest aktywność, zwłaszcza wśród seniorów działalność na rzecz drugiego człowieka oraz realizacja swoich pasji. – Człowiek powinien się realizować – mówiła, dodając, że nie można żyć tylko z dnia na dzień. Aktywność i pasje zdominowały wypowiedzi pozostałych osób, które komentowały artykuły zawarte w „Kwartalniku Chojnickim”. – Aktywność jest w nas. To nie ucieczka z domu, tylko wyjście do innych – mówił Bogdan Kufell, pierwszy rycerz Chojnic. O tym jak doszło do realizacji ich zamiłowań mówili też mors Robert Kosiedowski i Lilla Gierszewska, której rzeźby, rysunki na szkle i drewnie oraz hafty prezentowane były także na specjalnej wystawie. W imieniu męża Mariana Teszki, nieobecnego z powodu choroby, głos zabrała jego żona Melania, przekazując wszystkim pozdrowienia.

Na zakończenie promocji była możliwość porozmawiania przy kawie i cieście. Spotkanie odbyło się w ramach tegorocznych Dni Kultury Kaszubsko-Pomorskiej.

Spis treści nr. 13 „Kwartalnika Chojnickiego”