Wilkoniowe spotkanie dla najmłodszych czytelników

17 sierpnia 2011 roku w Oddziale dla dzieci i młodzieży MBP w Chojnicach odbyło się spotkanie z Józefem Wilkoniem. Dorobek artystyczny Józefa Wilkonia obejmuje nie tylko ilustracje i grafiki wykonane do prawie 200 książek wydanych w Polsce i na świecie, ale również rzeźby, scenografie oraz projekty gobelinów.

Na spotkaniu obecna była kilkunastoosobowa grupa młodych czytelników wraz z towarzyszącymi im rodzicami. Stanowiło to przyczynek do wspomnień autora: „Czasem na spotkaniach jest dwieście osób, a czasem tylko jedna”. Józef Wilkoń opowiedział zebranym kilka bajek na podstawie ilustracji, które stworzył, a następnie jedna z uczestniczek spotkania opowiedziała, na prośbę autora, co ją najbardziej interesuje. Na zakończenie spotkania ilustrator wpisywał dedykacje w książkach.

Wilkoniowe spotkanie dla najmłodszych czytelników stanowiło kolejną atrakcję przygotowaną przez Muzeum Historyczno-Entnograficzne przy współpracy z Miejską Biblioteką Publiczną w Chojnicach.

Odział dla dzieci i młodzieży Miejskiej Biblioteki Publicznej w Chojnicach mieszczący się w pok. 112 informuje, iż można zakupić książki ilustrowane przez Józefa Wilkonia oraz katalogi z wystaw autora.