Wystawa o historii harcerstwa

„90. rocznica Zjazdu Zjednoczeniowego ZHP, 1-2 listopada 1918 r.” – to tytuł wystawy, którą można oglądać w czytelni Miejskiej Biblioteki Publicznej. Ekspozycja przygotowana została z okazji Święta Niepodległości.

Prezentowany jest na niej księgozbiór harcerski ze zbiorów Albina Makowskiego, udostępniony przez Muzeum Historyczno-Etnograficzne w Chojnicach. Na uwagę zasługują m.in. książki wydane przed II wojną światową, np. „Wskazówki higieniczne dla wycieczek” z 1929 roku, czy L. Ungeheuer „Próby wodzów” wydane w 1935 roku. Jest kserokopia czasopisma „Zabory” nr 6 z 1936 roku, wydanego z okazji 25-lecia harcerstwa na Pomorzu. Eksponowane są także pozycje dotyczące historii harcerstwa, metodyki pracy drużynowych, śpiewniki harcerskie i beletrystyka związana z harcerstwem, ze zbiorów Zbigniewa Buławy. Cześć swoich zbiorów związanych harcerstwem prezentuje także czytelnia Miejskiej Biblioteki Publicznej.

Wystawa wzbogacona została o kroniki Związku Harcerstwa Polskiego w Chojnicach z lat 60.–80. ubiegłego wieku. Można zobaczyć fotografie z imprez harcerskich, dokumentację pracy hufca i kroniki obozowe.
Wystawa czynna będzie do końca listopada w godzinach pracy czytelni.