Wystawa w Czytelni zatytułowana Rok Młodokaszubów

„Rok Młodokaszubów – 100-lecie założenia Towarzystwa Młodokaszubów’ – taki tytuł nosi wystawa, którą w marcu można oglądać w Czytelni Miejskiej Biblioteki Publicznej w Chojnicach. Wystawa przygotowana została w związku z obchodzonym w 2012 roku przez Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie „Rokiem Młodokaszubów”.

Rada Naczelna ZKP ustanowiła ten Rok dla podkreślenia znaczenia i zasług Towarzystwa Młodokaszubów w rozwoju ruchu kaszubsko-pomorskiego.

Towarzystwo Młodokaszubów powstało w sierpniu 1912 roku w Gdańsku. Sekretarzem organizacji był doktor Aleksander Majkowski. Do najznamienitszych poetów wchodzących w jej skład należeli, prócz Majkowskiego, Jan Karnowski oraz ks. Leon Heyke. Za podstawowy cel Towarzystwo stawiało sobie obudzenie w Kaszubach własnej świadomości etnicznej oraz promowanie wiedzy o nich, a także włączenie ich w nurt życia ogólnopolskiego. Hasło Młodokaszubów brzmiało: Co kaszubskie, to polskie. Wyrażało to myśl, iż wbrew różnicom językowym Kaszubi stanowią niewyodrębnioną część narodu polskiego, ugruntowaną wspólną historią, kulturą oraz religią. Twórczość Młodokaszubów bazowała przeważnie na motywach kaszubskiej mitologii oraz tradycji. Krytykowano ponadto szerzące się pośród Kaszubów pieniactwo, zabobonność, pijaństwo i brak ogłady (źródło: http://www.kaszubi.pl).

Wystawa, przygotowana przez Pracownię Dokumentacji Regionalnej przy Czytelni, przypomina fakty związane z pierwszym i drugim zjazdem Młodokaszubów w czerwcu i sierpniu 1912 roku, cele powołanego wówczas Towarzystwa Młodokaszubów oraz reakcje na powstanie tej organizacji. Można zapoznać się z książkami i artykułami z prasy poświęconymi tej tematyce, a także z numerami czasopisma „Gryf”, na łamach którego Młodokaszubi zamieszczali swoje teksty. Są także informacje o osobach związanych z tym ruchem. Do grona Młodokaszubów obok poety, pisarza kaszubskiego, działacza narodowego, lekarza, inicjatora i założyciela Towarzystwa Młodokaszubów Aleksandra Majkowskiego (1876-1938) oraz Jana Karnowskiego (1996-1939) – poety, pisarza kaszubskiego, polityka, kaszubsko-pomorskiego działacza regionalnego i Leona Heyke (1885-1939) – księdza, poety kaszubskiego należeli także: Franciszek Sędzicki (1882-1957) – działacz narodowy, regionalista i poeta kaszubski; Ignacy Cyra (1856-1914) – ksiądz, działacz narodowy, prezes Towarzystwa Młodokaszubów; Kamil Kantak (1881-1976) – ksiądz, historyk, pedagog, publicysta, działacz społeczno-polityczny, współorganizator zjazdu Towarzystwa Młodokaszubów. Z kolei jednym z najaktywniejszych krytyków programu Towarzystwa Młodokaszubów podczas zjazdu w 1912 roku był Bernard Łosiński (1865-1940) – ksiądz, działacz polityczny.
Aleksandrowi Majkowskiemu i Janowi Karnowskiemu poświęcona jest także druga część wystawy, na której prezentowana jest biografia i twórczość tych pisarzy i działaczy kaszubskich oraz ich znacznie w rozwoju ruchu Młodokaszubów.

Wystawa czynna będzie do końca marca 2012 roku w Czytelni (pok. 104.), w godzinach pracy działu. Zapraszamy do jej oglądania!