Wystawa z okazji jubileuszu chojnickiej biblioteki

Miejska Biblioteka Publiczna w Chojnicach w październiku 2016 roku obchodzi jubileusz 70-lecia powstania placówki. Poza rocznicowymi spotkaniami, które odbywać się będą w październiku i listopadzie, w holu MBP i Czytelni można oglądać wystawę przygotowaną specjalnie z tej okazji.

Ekspozycja zaczyna się w holu na I piętrze. Tam na planszach znajdują się informacje o historii biblioteki, jej strukturze oraz o organizowanych przedsięwzięciach, zarówno tych cyklicznych, jak i jednorazowych. Wśród nich wymienić można: Chojnicką Noc Poetów, spotkania autorskie, ferie dla dzieci, Noc w Bibliotece, Odjazdowego Bibliotekarza, spotkania Dyskusyjnych Klubów Książki, kursy komputerowe, a także wycieczki. Obok plansz ustawione są gabloty, a w nich eksponowane są dokumenty mówiące o powstaniu biblioteki, o powołaniu Towarzystwa Miłośników Biblioteki, katalogi kartkowe, nieaktualne oraz niewykorzystywane już dziś pieczątki, dyplomy, podziękowania i gratulacje.

Ciąg dalszy ekspozycji znajduje się w Czytelni w pokoju 104. W dziale tym można zobaczyć wspomnienia sprzed lat uwiecznione na fotografiach. Ciekawość mogą wzbudzić też kroniki biblioteczne, w tym te z lat 40 XX wieku, pierwsze księgi inwentarzowe oraz księgi ubytków i księga korespondencji. Na wystawie prezentowana jest też księga pamiątkowa Chojnickiej Nocy Poetów.

Wszystkich chcących przybliżyć sobie historię i obecną działalność Miejskiej Biblioteki Publicznej w Chojnicach zapraszamy do oglądania ekspozycji w godzinach otwarcia biblioteki do końca grudnia 2016 roku.