XIV Ogólnopolskie Spotkania Poetyckie

W dniach od 2 do 5 sierpnia 2018 roku w Chojnicach odbywać się będą XIV Ogólnopolskie Spotkania Poetyckie, organizowane przez wydział kultury Urzędu Miejskiego w Chojnicach. Chętni mogą zgłaszać się do 30 czerwca.

Ogólnopolskie Spotkania Poetyckie są imprezą towarzyszącą Chojnickiej Nocy Poetów. Udział w nich mogą wziąć twórcy, którzy ukończyli 18 lat i do 30 czerwca 2018 r. zarejestrują się i wpłacą zaliczkę. Rezerwacji można dokonać mailowo pod adresami adapolom@o2.pl lub mochel@wp.pl bądź telefonicznie pod nr. tel. 502 674 955, 663 807 108. Tegoroczne spotkania odbywać się będą w Powiatowej Bursie dla Młodzieży Szkolnej w Chojnicach przy ul. Świętopełka 1. Więcej informacji o zgłoszeniach pod wskazanymi mailami i numerami telefonu. Liczba miejsc jest ograniczona.

Każdy uczestnik spotkań może wziąć udział w konkursie poetyckim „O srebrny kluczyk” kierowanym tylko do nich. Laureaci otrzymają nagrody oraz dyplomy, a zdobywca I miejsca dodatkowo pamiątkową statuetkę. Aby wziąć udział w tym konkursie, należy do 30 czerwca przesłać w czterech egzemplarzach wiersz o dowolnej tematyce, który nie był nagradzany i nigdzie publikowany. Prace w formie maszynopisu na papierze A4 należy podpisać godłem i przesłać pod adres:

Łucja Gocek,
ul. Książąt Pomorskich 26/17,
89-600 Chojnice,
z dopiskiem: „Konkurs o Srebrny Kluczyk”

Do przesyłki należy załączyć kopertę podpisaną tym samym godłem, w której umieszczone zostały dane autora – imię i nazwisko, adres, ewentualnie króciutka notka autorska. Oceny prac konkursowych dokona jury powołane przez organizatora.