Zachęcamy Chojnice do czytania

W czwartek 23 kwietnia 2009 roku na Starym Rynku w Chojnicach odbyła się akcja „Zachęcamy Chojnice do czytania”, zorganizowana przez Stowarzyszenie LekTURa i Miejską Bibliotekę Publiczną w Chojnicach. Była to pierwsza z cyklu imprez, które trwać będą do 8 maja w ramach projektu „Od Dnia Książki do Dnia Bibliotekarza. Dwa tygodnie z książką”.

Projekt dofinansowany został przez Urząd Miejski oraz Starostwo Powiatowe w Chojnicach. Na Starym Rynku w Chojnicach od godz. 11.00 do 16.00 książki głośno czytali przedstawiciele władz miasta i powiatu, dyrektorzy instytucji miejskich i powiatowych, organizacji pozarządowych oraz dziennikarze. Każdy czytający otrzymał od dyrektor miejskiej biblioteki Anny Lipińskiej i prezes Stowarzyszenia Lektura Anny Kobus żółtego tulipana, będącego chojnickim symbolem Światowego Dnia Książki oraz zakładkę do książki. Czytający wpisywali się też do kroniki Czytelni. Całość prowadził prezes Promocji Regionu Chojnickiego Roman Guzelak. W trakcie imprezy także słuchający otrzymali zakładki do książek zawierające informacje o Światowym Dniu Książki oraz program imprez, które odbędą się w ramach Dwóch Tygodni z Książką.

W ramach akcji głośno czytali:
– ks. Jacek Dawidowski, proboszcz Bazyliki p.w. Ścięcia Św. Jana Chrzciciela w Chojnicach, który przeczytał fragment Biblii – List św. Pawła;
– Marek Buza, sekretarz Powiatu Chojnickiego, który przeczytał fragment opowiadań Jerzego Putramenta;
– Leszek Bonna, dyrektor Szpitala Specjalistycznego w Chojnicach, który czytał „Przygody Tomka Sawyera” Marka Twaina;
– Robert Wajlonis, dyrektor generalny Urzędu Miejskiego w Chojnicach, który czytał „Zagadkę Kuby Rozpruwacza” Andrzeja Pilipiuka;
– Jan Zieliński, wiceburmistrz Chojnic, który czytał prozę Ryszarda Kapuścińskiego;
– Arseniusz Finster, burmistrz Chojnic, który przypomniał fragment „Dziejów Chojnic” dotyczący wyzwolenia Chojnic po II wojnie światowej;
– Tadeusz Rudnik, komendant Straży Miejskiej w Chojnicach, który wybrał „Alfabet mafii” Ewy Ornackiej i Piotra Pytlakowskiego;
– Wojciech Adamowicz, dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Chojnicach, który czytał dwie książki – Szymona Majewskiego „SHOWman, czyli spowiedź świra” oraz Steffena Möllera „Polska da się lubić”;
– Józef Kołak, dyrektor Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Chojnicach, który czytał fragment książki o sztuce składania życzeń;
– Maria Wróblewska, dyrektor Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Zdrowia Starostwa Powiatowego w Chojnicach, która przeczytała fragment powieści alpinisty Aleksa Lwowa „Zwyciężyć znaczy przeżyć”;
– Janina Kosiedowska, prezes Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego w Chojnicach, która odczytała fragment prozy kaszubskiego pisarza Lecha Bądkowskiego;
– Halina Gawrońska, dyrektor Chojnickiego Domu Kultury w Chojnicach, która wybrała do czytania „Karierę Nikodema Dyzmy” Tadeusza Dołęga-Mostowicza;
– Mariusz Paluch, prezes Centrum Park w Chojnicach, który czytał baśń „Paluszek” braci Grimm;
– Barbara Zagórska, dyrektor Muzeum Historyczno-Etnograficznego w Chojnicach, która czytała wspomnienia Wandy Półtawskiej „Beskidzkie rekolekcje. Dzieje przyjaźni księdza Karola Wojtyłły z rodziną Półtawskich”;
– Marek Szczepański, wicestarosta powiatu chojnickiego, który czytał „Małego Księcia” Antoine de Saint-Exupery;
– Kazimierz Jaruszewski, dyrektor Akademickiego Liceum Ogólnokształcącego w Chojnicach, który czytał „Przypadki Robinsona Crusoe” Daniela Defoe;
– Maria Kallas, dyrektor II Liceum Ogólnokształcącego w Chojnicach, która wybrała powieść Brada Meltzera „Milionerzy”;
– Bogna Klunder, dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Chojnicach, która czytała „Poczwarkę” Doroty Terakowskiej;
– Bogdan Kuffel, prezes Towarzystwa Przyjaciół Liceum Ogólnokształcącego im. Filomatów Chojnickich w Chojnicach i przedstawiciel Bractwa Rycerskiego Herbu Tur, który ubrany w strój dworski recytował „Pieśń o pruskiej porażce” z 1510 roku;
– Maria Eichler, kierownik oddziału Gazety Pomorskiej w Chojnicach, która czytała „Małego Księcia” Antoine de Saint-Exupery;
– Dariusz Kępa, dziennikarz Radia Gdańsk, który czytał „Koncert Jankiela” z „Pana Tadeusza” Adama Mickiewicza;
– Radosław Osiński, dziennikarz Życia Chojnic i Okolic, który czytał fragment powieści Marcina Wolskiego „Agent Dołu. Diabelska dogrywka”.

Na zakończenie głośnego czytania na Starym Rynku odbył się konkurs dla słuchających. Biblioteka szukała odważnego, który zdecyduje się przeczytać głośno fragment powieści „Hermańce” Barbary Kosmowskiej, pisarki, która 30 kwietnia gościć będzie w Chojnicach. Zadania tego podjął się Jacek Warsiński, nauczyciel gimnazjum w Konarzynach. Za udział w czytaniu otrzymał właśnie tę książkę.