Stowarzyszenie LekTURa

Ogłoszenie wyników Dyktanda o Pióro Bibliotekarza

W środę 12 marca 2014 roku ogłoszone zostały wyniki Dyktanda o Pióro Bibliotekarza, zorganizowanego przez Stowarzyszenie LekTURa i Miejską Bibliotekę Publiczną w Chojnicach. Dyktando odbyło się 1 marca, a teraz osoby, które je napisały mogły dowiedzieć się, czy znalazły się w gronie laureatów. […]

1 marca odbyło się Dyktando o Pióro Bibliotekarza

39 osób wzięło udział w sobotę 1 marca 2014 roku w Dyktandzie o Pióro Bibliotekarza, zorganizowanym przez Stowarzyszenie LekTURa i Miejską Bibliotekę Publiczną w Chojnicach. Zgodnie z regulaminem, pisały osoby powyżej 16 roku życia – przeważała młodzież, ale było także kilka starszych osób. […]

W Fosie Miejskiej w Chojnicach można było posłuchać „Zemsty” Aleksandra Fredry

W sobotę 7 września 2013 roku w Fosie Miejskiej w Chojnicach odbyło się ogólnopolskie Narodowe czytanie Fredry, zorganizowane przez Miejską Bibliotekę Publiczną i Stowarzyszenie LekTURa. Organizatorzy zaprosili do słuchania fragmentów „Zemsty”, które czytali z podziałem na role przedstawiciele samorządu oraz chojnickich stowarzyszeń i instytucji. […]

Bibliotekarze czytają w przedszkolach

Bibliotekarze czytają bajki w przedszkolach w ramach projektu „Od Dnia Książki do Dnia Bibliotekarza. Dwa Tygodnie z Książką” organizowanego przez Stowarzyszenie Lektura i Miejską Bibliotekę Publiczną bibliotekarze czytają dzieciom w przedszkolach. […]

Zachęcamy Chojnice do czytania

W czwartek 23 kwietnia 2009 roku na Starym Rynku w Chojnicach odbyła się akcja „Zachęcamy Chojnice do czytania”, zorganizowana przez Stowarzyszenie LekTURa i Miejską Bibliotekę Publiczną w Chojnicach. Była to pierwsza z cyklu imprez, które trwać będą do 8 maja w ramach projektu „Od Dnia Książki do Dnia Bibliotekarza. Dwa tygodnie z książką”. […]

Dwa Tygodnie z Książką!

„Od Dnia Książki do Dnia Bibliotekarza. Dwa Tygodnie z książką” – Stowarzyszenie LekTURa  i Miejska Biblioteka Publiczna zapraszają wszystkich na szereg imprez z okazji Dnia Książki i Dnia Bibliotekarza, które trwać będą od 23 kwietnia do 8 maja 2009 r.

[…]