Dlaczego dialog ekumeniczny jest potrzebny?

Na zaproszenie Klubu „Tygodnika Powszechnego” do Chojnic przyjechali ksiądz Marek Loskot, który od 20 lat jest proboszczem parafii ewangelicko-augsburskiej w Bydgoszczy oraz ksiądz Marian Radziwon, proboszcz bydgoskiej parafii prawosławnej.

We wtorek 16 stycznia 2018 roku w Czytelni MBP w ramach Tygodnia Modlitw o Jedność Chrześcijan odbyło się spotkanie z przedstawicielami innych wyznań chrześcijańskich. W imieniu Miejskiej Biblioteki Publicznej w Chojnicach gości przywitała kierownik Czytelni Anna Kobus, a przedstawiciel Klubu „Tygodnika Powszechnego” Marcin Wozikowski zaprezentował gości.

Jako pierwszy głos zabrał ksiądz Marek Loskot, który opowiedział o historii luteranizmu w Polsce, a także w Bydgoszczy. Podkreślił, że w ubiegłym roku przedstawiciele tego kościoła obchodzili 500-lecie reformacji. – Jestem bardzo otwarty na takie spotkania – mówił. Według niego to właśnie dialog jest bardzo ważnym elementem ekumenizmu. Przedstawiciele poszczególnych religii powinni się poznawać, gdyż mimo wielu różnic istnieje także wiele podobieństw. Jako przykład podał kult Marii, który nie występuje u ewangelików, jednak obchodzą oni niektóre święta maryjne. Podczas swojej wypowiedzi zwrócił uwagę na to, że wielu przedstawicieli kultury polskiej było właśnie luteranami. Wymienił tu Mikołaja Reja, Andrzeja Frycza Modrzewskiego czy Jana Łaskiego.

Następnie wyznanie prawosławne przybliżył ksiądz Marian Radziwon. W swojej wypowiedzi zaczął od tego, skąd wywodzi się prawosławie i czym jest. Nawiązał do roku 1054, w którym to rozpoczęła się schizma wschodnia, czyli podział kościoła chrześcijańskiego. Kontynuując, opowiedział jak prawosławie, dzięki Cyrylowi i Metodemu znalazło się na Słowiańszczyźnie. Obecnie w Polsce jest ponad 500 tys. wyznawców prawosławnych, a 300 mln na całym świecie. – Mamy wiele rzeczy wspólnych, jednak wiele też nas dzieli. Ważny jest dialog, żebyśmy wzajemnie się poznawali – podkreślał. Dodał także, że taki dialog jest możliwy. Widać to choćby na przykładzie zwierzchników poszczególnych kościołów – papieża Franciszka i patriarchy Cyryla, którzy spotkali się w 2016 roku.

W dalszej części spotkania pojawiły się pytania. Poruszono między innymi kwestie szanowania przedstawicieli innych wyznań, kolęd, małżeństwa, edukacji, odchodzenia od kościoła, sakramentów czy obecnej sytuacji politycznej w kraju.

Na zakończenie spotkanie podsumował Marcin Wozikowski i zapowiedział, że kolejnym tematem spotkania Klubu „Tygodnika Powszechnego” będzie religia islamu.