Kaszubski prezent dla chojnickich czytelników

W ramach projektu „Jestem z Kaszub, więc czytam”, realizowanego przez bruską bibliotekę, odbyło się spotkanie dyrektorów bibliotek z powiatu chojnickiego. Gośćmi Miejskiej Biblioteki Publicznej w Chojnicach były Anna Orlikowska z Brus oraz Małgorzata Kowalewska-Remisz z Rytla.

Podczas spotkania dyrektor Centrum Kultury i Biblioteki w Brusach Anna Orlikowska w ramach tego projektu przekazała Annie Lipińskiej, dyrektor chojnickiej MBP oraz Małgorzacie Kowalewskiej-Remisz, dyrektor Ośrodka Kultury w Rytlu zestawy promujące kulturę kaszubską. W ich skład wchodzą lalki prezentujące strój kaszubski, książka i kolorowanka kaszubska. W chojnickiej bibliotece będą one dostępne w Pracowni Dokumentacji Regionalnej przy Czytelni.

Akcja organizowana w 2017 roku przez Centrum Kultury i Biblioteki ma na celu propagowanie regionalnej kultury kaszubskiej, zintegrowanie lokalnego społeczeństwa, a także pobudzenie go do aktywnego czytania od najmłodszych do najstarszych mieszkańców.