Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie gościło w bibliotece

W Czytelni Miejskiej Biblioteki Publicznej w Chojnicach odbyło się 3 marca 2010 roku Walne Zebranie Członków Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego Oddziału Miejskiego w Chojnicach. Biblioteka współpracuje z chojnickim ZK-P, stąd cyklicznie gości u siebie to stowarzyszenie.

Jednym z tematów zebrania było uczczenie 90. rocznicy powrotu Chojnic do Polski oraz 90. rocznicy Zaślubin Polski z morzem, która przypadała 10 lutego. Członkowie ZK-P wysłuchali nagrania głosu gen. Józefa Hallera, który w 1920 roku w Pucku dokonał symbolicznych Zaślubin Polski z morzem, a następnie wspomnień generała, które przeczytała Alina Jaruszewska. Alina Jaruszewska odczytała także fragmenty jednodniówki wydanej 31 stycznia z okazji 90-lecia powrotu Chojnic do Macierzy. Zebrani mogli też obejrzeć wystawy w Czytelni poświęcone tym dwóm rocznicom.

Następnie ZK-P zajęło się porządkiem obrad walnego zebrania, które przewidywało wysłuchanie sprawozdania z działalności oddziału w 2009 roku, udzielenie absolutorium zarządowi, przyjęcie planu pracy na 2010 rok i dyskusję. Zebranie prowadziła prezes oddziału Janina Kosiedowska.