Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie o Florianie Ceynowie

Członkowie chojnickiego oddziału Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego podczas swojego walnego zebrania, które odbyło się w czwartek 10 marca 2011 roku w MBP, wspominali Floriana Ceynowę, zasłużonego dla ruchu kaszubskiego. Obejrzeli też wystawę „Wielki Kaszuba – Florian Ceynowa”.

Uczestników zebrania powitał prezes chojnickiego oddziału ZK-P Włodzimierz Łangowski, a następnie głos zabrała prowadząca zebranie wiceprezes Janina Kosiedowska. Poinformowała, że Florian Ceynowa jest bohaterem roku 2011 w Zrzeszeniu Kaszubsko-Pomorskim, gdyż Rada Naczelna ZK-P w styczniu podjęła decyzję, że rok 2011 będzie Rokiem Floriana Ceynowy. Biografię, twórczość i działalność Ceynowy przybliżył Kazimierz Ostrowski. Jak podkreślił, Florian Ceynowa był pierwszym, który postanowił wprowadzić lud kaszubski do wielkiej rodziny narodów słowiańskich i zapoczątkował ruch kaszubski. – Florian Ceynowa ma wiele określeń. Nazywany jest budzicielem ludu kaszubskiego, twórcą regionalizmu kaszubskiego – stwierdził. Kazimierz Ostrowski mówił o tym, że Florian Ceynowa w czasie nauki w gimnazjum chojnickim należał do tajnego koła młodzieży polskiej, którego celem było samokształcenie z historii. Było to pierwsze takie koło filomackie w zaborze pruskim. W 1847 roku został skazany na karę śmierci za zdradę stanu, ale rok później wyszedł z więzienia. Kazimierz Ostrowski przybliżył działalność pisarską i naukową Floriana Ceynowy, mówił o jego pracach etnograficznych i językowych. Ceynowa opracował bowiem zarys gramatyki kaszubskiej. – Jego książki nie spopularyzowały się wśród Kaszubów, dopiero następne pokolenie młodokaszubów zrozumiało wielkość jego prac i podjęło jego działalność w tym zakresie – mówił. Ceynowa miał wielu przeciwników, gdyż atakował szlachtę na Pomorzu i duchowieństwo, przypisując im winę za postęp germanizacji. Nie podobał się także jego styl bycia, sposób zachowania i niechlujność. Kazimierz Ostrowski zachęcił także do oglądania wystawy o tym wielkim Kaszubie, przygotowanej w Czytelni. Uczestnicy zebrania wysłuchali również fragmentów utworów Floriana Ceynowy i wierszy o nim, które przedstawiły Janina Kosiedowska, Alina Jaruszewska i Barbara Lewińska.