Miesięczne archiwum: Październik 2012

Kolejne zajęcia biblioterapeutyczne dla dzieci z SP nr 3

We wtorek 30 października 2012 roku w Oddziale dla dzieci MBP odbyły się kolejne zajęcia biblioterapeutyczne dla najmłodszych uczniów Szkoły Podstawowej nr 3 w Chojnicach. Zajęcia tym razem oparte były na książce Steva Smallmana „Brzuchatek”. […]

„Kaszubskie Bajanie”

W Oddziale dla dzieci Miejskiej Biblioteki Publicznej w Chojnicach we wtorek 23 października 2012 roku odbyło się spotkanie dla dzieci z cyklu „Kaszubskie Bajanie”, zorganizowane przez Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie w Chojnicach z okazji Dni Kultury Kaszubsko-Pomorskiej. […]

„Kwartalnik Chojnicki” można już przeczytać w internecie

Na stronie Miejskiej Biblioteki Publicznej w Chojnicach można już przeczytać artykuły pierwszego numeru „Kwartalnika Chojnickiego”. Cała zawartość periodyku, a nie tylko wybrane artykuły, jest zamieszczona w zakładce: Kwartalnik Chojnicki.

„Druga wojna polska. 200-lecie inwazji napoleońskiej na Rosję”

W październiku w Czytelni MBP prezentowana jest nowa wystawa. Tym razem poświęcona została wojnie francusko-rosyjskiej, która miała miejsce w 1812 roku. Ekspozycja podkreśla również znaczący udział Polaków w potyczkach wielkich mocarstw, gdyż nie bez przyczyny walka ta została nazwana przez Napoleona drugą wojną polską. […]