25. numer „Kwartalnika Chojnickiego” już dostępny

W środę 24 października 2018 roku w Czytelni Miejskiej Biblioteki Publicznej odbyła się promocja najnowszego – 25. numeru „Kwartalnika Chojnickiego”. Czasopismo ma charakter społeczno-kulturalny, a jego wydawcą jest biblioteka.

Zebranych przywitała Anna Lipińska, dyrektor MBP, a następnie głos zabrał Kazimierz Jaruszewski, redaktor naczelny, który przybliżył zawartość „Kwartalnika Chojnickiego” i zachęcił do lektury. Podkreślił przede wszystkim, że obecny numer jest jubileuszowy, a o początkach pisma można przeczytać we wstępie. Następnie wspomniał między innymi o pierwszej części, która tym razem poświęcona jest Patriotycznym Chojnicom. Znajduje się w niej fragment pracy magisterskiej Natalii Dłużewskiej oraz artykuły przedstawiające sylwetki Jana Kaletty i ks. Antoniego Wolszlegiera. Kolejne stałe części pisma to Kronika chojnicka, Z dziejów miasta, Chojnice i okolice oraz Oficyna artystyczna. W Kronice znalazły się m.in. wydarzenia, które odbyły się w Chojnicach w minionym kwartale lub są związane z naszym miastem. Artykuł znajdujący się w rubryce Z dziejów miasta poświęcony jest ks. Teofilowi Schulzowi, zaś Pelplin, a szczególnie analiza jego nazwy przedstawiona jest w kolejnym dziale. „Kwartalnik Chojnicki” zamyka Oficyna artystyczna, której bohaterem jest fotograf Aleksander Knitter.

W dalszej części spotkania Anna Lipińska poprosiła o zabranie głosu autorów i bohaterów 25. numeru czasopisma. Jako pierwszy o wypowiedział się Aleksander Knitter, który zaprosił do przeczytania rozmowy przeprowadzonej przez Emilię Kalittę i obejrzenia zdjęć znajdujących się w „Kwartalniku”. Dyrektor MBP podziękowała fotografowi za wykonanie zdjęć bibliotekarzom, które pojawiły się na wystawie Kulisy pracy bibliotekarzy, a także pogratulowała zdobycia nagrody Grand Prix Wielkiego Konkursu Fotograficznego „National Geographic”. Następnie Edmund Hapka, Zasłużony Obywatel Miasta Chojnice, który jest bohaterem jednego z tekstów, podziękował burmistrzowi i radnym za przyznanie mu tego tytułu. Wspomniał także o projektach oświetlenia, które wykonywał w mieście, ostatnich podróżach do Republiki Południowej Afryki i Azerbejdżanu, a także zachęcił wszystkich do pomagania sobie nawzajem. Jacek Klajna autor artykułu o Edmundzie Hapce, opowiedział o przebiegu rozmowy, którą z nim przeprowadził. – „Kiedy przyszedłem do domu Edmunda i zobaczyłem owoce pasji kolekcjonerskiej, wiedziałem, że gramy na tę samą nutę. Jest to człowiek, który swoją bezinteresowną pracą zasłużył na ten tytuł” – mówił Klajna.

Październikowa promocja „Kwartalnika Chojnickiego” co roku odbywa się w ramach Dni Kultury Kaszubsko-Pomorskiej, które tym razem trwały od 13 października. O ich przebiegu opowiedziała prezes Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego Janina Kosiedowska, która w tym numerze jest również bohaterką rubryki Trzy pytania do… Na zakończenie o przyczynach wyboru tematu swojej pracy magisterskiej, której fragment znajduje się w pierwszym dziale Patriotyczne Chojnice, opowiedziała Natalia Dłużewska. – „Największym bohaterem powstania tej pracy był mój dziadek, który w dzieciństwie opowiadał mi o granicy, znajdującej się za Chojnicami” – mówiła Dłużewska. Dodała, że gdy poszła na seminarium magisterskie, to przypomniała sobie o tych opowieściach i zdecydowała się na napisanie pracy „Powiat chojnicki w sąsiedztwie granicy z Niemcami w latach międzywojennych”. Na koniec stwierdziła, że każdemu życzy takiego tematu, z którym jest się związanym. Z pracą w całości można się zapoznać w Pracowni Dokumentacji Regionalnej MBP.

„Kwartalnik Chojnicki” jest czasopismem bezpłatnym, dostępny jest we wszystkich działach Miejskiej Biblioteki Publicznej w Chojnicach.

Spis treści