Bibliotekarka Oddziału dla dzieci odwiedziła biblioteki w Szwajcarii

W dniach 16-24 czerwca 2012 roku Wioletta Karpiak, bibliotekarka Oddziału dla dzieci Miejskiej Biblioteki Publicznej w Chojnicach gościła na wyjeździe studyjnym w Szwajcarii w ramach projektu pod nazwą „Mamo, tato, zabierz mnie do biblioteki”.

Celem wizyty było poznanie rozwiązań funkcjonujących w szwajcarskich placówkach związanych z pracą z najmłodszymi czytelnikami i zapoznanie się z pracą w bibliotekach różnych szczebli w regionie Suisse Romande (sieć bibliotek Valezjańskich w Sion, biblioteki fryburskie realizujące działania pn. „Ne pour lire”, biblioteki w Versoix, Epalignes, Lozannie; stowarzyszenie AROLE). Wyjazd był możliwy dzięki Miejskiej Bibliotece Publicznej w Lęborku, która nawiązała współpracę z Bibliomedia Suisse w Lozannie i która w ramach Funduszu Partnerskiego Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy otrzymała środki w wysokości 256 tys. zł na ten projekt.

Realizacja projektu „Mamo, tato, zabierz mnie do biblioteki” trwa od kwietnia 2012 do marca 2013 roku i obejmuje następujące działania:
– wizyta w Polsce grupy bibliotekarzy szwajcarskich (20-26.05.2012), którego celem była prezentacja konkretnych rozwiązań funkcjonujących w bibliotekach publicznych Lęborka, Gdańska, Starogardu, Chojnic i Tczewa;
– wyjazd studyjny bibliotekarzy z woj. pomorskiego do bibliotek różnych szczebli w Szwajcarii;
– warsztaty metodyczne dla bibliotekarzy z województwa pomorskiego (wrzesień 2012) – szkolenie będzie prowadzone w formie interaktywnych zajęć, których zadaniem będzie poszerzenie kompetencji osobistych i zawodowych bibliotekarzy w zakresie kreatywnej pracy z najmłodszymi klientami bibliotek publicznych.
Projekt szwajcarski nie jest pierwszym tego typu projektem Miejskiej Biblioteki Publicznej w Lęborku. W 2010 roku zrealizowała ona projekt, który pozwolił na poznanie specyfiki pracy z dziećmi w bibliotekach litewskich.

Szwajcarsko-Polski Program Współpracy, zwany Funduszami Szwajcarskimi, jest częścią programu bezzwrotnej pomocy finansowej dla rozszerzonej Unii Europejskiej i ma na celu zmniejszanie różnic gospodarczych i społecznych pomiędzy Polską a bardziej rozwiniętymi państwami Unii Europejskiej, a na terytorium Polski – pomiędzy dynamicznie rozwijającymi się ośrodkami miejskimi a regionami słabo rozwiniętymi pod względem strukturalnym, między innymi poprzez nawiązywanie partnerstw między polskimi a szwajcarskimi władzami lokalnymi i regionalnymi lub instytucjami i partnerami społecznymi. U podstaw podejścia akcentującego rolę partnerskich wspólnot w rozwoju społeczeństwa leży przekonanie, że jedynie współpraca wszystkich krajów oparta na zaangażowaniu i przyjaźni zwykłych mieszkańców może doprowadzić do przełamania barier pomiędzy narodami. (Więcej o projekcie można przeczytać na stronie MBP w Lęborku www.biblioteka.lebork.pl w zakładce projekt szwajcarski.)