Jest kolejny 28. numer „Kwartalnika Chojnickiego”

W środę 31 lipca 2019 roku w Czytelni odbyła się prezentacja kolejnego numeru „Kwartalnika Chojnickiego”, wydawanego przez Miejską Bibliotekę Publiczną w Chojnicach. W trakcie spotkania można było zapoznać się z jego zawartością, obejrzeć obrazy Olgierda Turka oraz filmik podsumowujący zajęcia na Dziecięcym Uniwersytecie Sopockiej Szkoły Wyższej.

Prezentację prowadziła dyrektor MBP Anna Lipińska, której towarzyszyli członek Rady Programowej pisma Jan Zieliński i sekretarz redakcji Anna Maria Zdrenka. Jak zauważyła Anna Lipińska, pomimo wakacyjnego czasu w spotkaniu wzięło udział liczne grono osób. W zastępstwie nieobecnego redaktora naczelnego Kazimierza Jaruszewskiego, zawartość 28. numeru omówiła Anna Maria Zdrenka. Jak podkreśliła, pierwszy dział tym razem zatytułowany jest Czyste Chojnice i porusza zagadnienia związane ze ściekami, odpadami i oczyszczaniem miasta. Zaprezentowała w skrócie tematykę wszystkich działów i zamieszczonych w nich artykułów, a także zachęciła do lektury tych ciekawych tekstów.

Dział Czyste Chojnice rozpoczyna tekst Jacka Klajny przybliżający miejską oczyszczalnię ścieków w Igłach – jej powstanie i obecny proces technologiczny. Autor opisuje także, jak w miastach już od średniowiecza próbowano radzić sobie z usuwaniem nieczystości. Drugi tekst dotyczy Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Nowym Dworze. Irmina Szyca opracowała historię powstania i budowy ZZO przez samorządy Chojnic i sąsiednich gmin. Trzeci artykuł w tej części prezentuje Zakład Oczyszczania Miasta „ZOM” Klawkowo.

Stałą częścią „Kwartalnika” jest Kronika chojnicka. Znalazły się niej artykuły o tegorocznych Dniach Chojnic, o bibliotecznych akcjach „Dwa Tygodnie z Książką” i Odjazdowy Bibliotekarz, a także o spotkaniach autorskich w MBP z Sylwią Chutnik, Nadią Szagdaj, Jackiem Dehnelem i nastoletnim pisarzem Filipem Porębskim. Grzegorz Szlanga zamieścił tekst o swoim pobycie w Warszawie związanym z funkcją asystenta przy egzaminie III roku wydziału aktorskiego w Akademii Teatralnej i swoich spostrzeżeniach dotyczących różnic pomiędzy teatrem zawodowym a amatorskimi. Emilia Kalitta napisała o podsumowaniu zajęć dla dzieci pod hasłem Chojnicki College Kreatywności i Innowacyjności w Sopockiej Szkole Wyższej, a Ewa Drzazgowska o rozwijającej się w Polsce idei przedszkoli i szkół leśnych. W tym numerze zaprezentowane zostało niewielkie, ale aktywnie działające przy Bazylice Mniejszej Stowarzyszenie Rodzina Kolpinga. Z kolei bohaterką rubryki Trzy pytania do… jest tym razem Jolanta Siewert, prowadząca Strefę Tańca i Fitnessu „Jola”, a wcześniej Studio Bohema, członkini Stowarzyszenia „Aktywni 50+”.

W dalszej części pisma można przeczytać tekst wiceburmistrza Adama Kopczyńskiego o pracach nad utworzeniem w naszym mieście budżetu obywatelskiego, a następnie artykuł Kazimierza Jaruszewskiego przybliżający Bralewnicę, niewielką miejscowość w gminie Kęsowo, ale z ciekawą historią. W części poświęconej historii miasta znalazło się obszerne wspomnienie Jana Malickiego o malarzu Olgierdzie Turku. Z kolei w Oficynie artystycznej zaprezentowane zostało malarstwo Bożeny Dudy, która pochodzi z Gdańska-Oliwy, a od 20 lat mieszka w Chojnicach. Można obejrzeć zdjęcia jej obrazów olejnych, których tematami są marionetki, lalki i koty.

Po omówieniu zawartości numeru głos zabierali autorzy. Jacek Klajna mówiąc o artykule z pierwszej części przypomniał, że w Chojnicach przez wieki ścieki trafiały do dwóch jezior – Zakonnego i Cegielnianego, które przez to stały się cuchnącymi zbiornikami i źródłem zarazy. W końcu zostały zasypane i teraz Chojnice nie mogą się poszczycić jeziorem w swoich granicach. Wspomniał także o obchodach Dni Chojnic i o ciekawych zbiorach kolekcjonerów, którzy w czasie święta miasta licznie się wystawiali. Grzegorz Szlanga nawiązał do swoich warszawskich wrażeń i zaprosił wszystkich do teatru oraz do oglądania spektakli Chojnickiego Studia Rapsodycznego, które niedawno występowało także w amfiteatrze w Charzykowach. Emilia Kalitta m.in. mówiła o kreatywnych zajęciach dla dzieci przygotowanych przez Sopocką Szkołę Wyższą. Następnie wszyscy obejrzeli film autorstwa Aleksandra Knittera, podsumowujący ten cykl.

Głos zabrały również propagująca w Chojnicach przedszkola leśne Ewa Drzazgowska oraz Jolanta Siewert, która wspomniała o Stowarzyszeniu „Aktywni 50+” i podkreśliła, że nie lubi określenia senior, bo dzisiaj ludzie w wieku 50, 60 czy 70 lat mają więcej energii i chęci do działania niż niejedna młodsza osoba. Jan Malicki mówił o tym, kiedy poznał malarza Olgierda Turka i kiedy nabył od niego pierwszy obraz oraz jak toczyła się ich znajomość, gdy malarz mieszkał w Toruniu. Przyznał, że poznał Turka jeszcze lepiej, gdy niedawno przeczytał jego reportaże zatytułowane „Brama Żeglarska”. Opowiedział o siedmiu obrazach tego artysty, które udostępnił specjalnie na promocję „Kwartalnika Chojnickiego”. Na zakończenie wypowiedziała się malarka Bożena Duda. Podkreśliła, że zdecydowała się zamieszkać w Chojnicach, bo to miasto jej się podobało. Dodała, że dobrze jej się tu maluje. Wspomniała o swojej ubiegłorocznej wystawie w Muzeum Historyczno-Etnograficznym i zapowiedziała, że przygotowuje kolejne ekspozycje.

Najnowszy numer „Kwartalnika Chojnickiego” jest już dostępny m.in. we wszystkich działach Miejskiej Biblioteki Publicznej w Chojnicach.

Spis treści