Odbyło się spotkanie Klubu „Tygodnika Powszechnego”

W poniedziałek 5 marca 2018 roku w Czytelni odbyło się kolejne spotkanie Klubu „Tygodnika Powszechnego” w Chojnicach. Jego członkowie i osoby, które przyszły na dyskusję rozmawiali o książce Zuzanny Radzik „Kościół kobiet” oraz roli i miejscu kobiety w Kościele katolickim.

Wcześniej jednak inicjator spotkania Marcin Wozikowski omówił sprawy organizacyjne klubu i przekazał zebranym kalendarze podarowane przez Klub „Tygodnika Powszechnego” z Poznania. Jest to wspólny na 2018 rok kalendarz chrześcijański, żydowski i muzułmański. Wprowadzając natomiast do głównego tematu, zauważył, że zagadnienie sytuacji kobiet w Kościele katolickim w Polsce jest niepopularne i praktycznie nieobecne, a teolożki, które w sposób naukowy się tym zajmują napotykają na szereg trudności. Mówiąc o Zuzannie Radzik, podkreślił z kolei, że jest ona traktowana jako ekscentryczka.

Dyskusję prowadziła Beata Hinc. Przedstawiła ona zawartość książki „Kościół kobiet”, gdyż nie wszyscy z tą publikacją zdołali się zapoznać. Jak wymieniała, są tam informacje dotyczące zmian po Soborze Watykańskim II, tego jak kobiety mogą służyć w kościele i w parafii, sytuacji sióstr zakonnych oraz teolożek, wątki ministrantek, diakonatu i kapłaństwa kobiet. Przedstawione zostało zagadnienie gender. Jak zauważyła, w publikacji zabrakło jej zdaniem wskazania problemu postrzegania w kościele kobiet tylko w kategoriach macierzyństwa i pomijania kwestii powołania kobiet samotnych.

Obecni mieli możliwość wypowiedzenia się na temat roli kobiet w kościele. Padły stwierdzenia, że kościół w Polsce jest bardziej konserwatywny od np. niemieckiego, gdzie dziewczynki są ministrantkami na równi z chłopcami, a kobiety są widoczne w życiu kościoła i decydują o parafii. Wspomniano o potrzebie upodmiotowienia roli kobiety w kościele. Zauważono także, że w społeczeństwie zmienia się pozycja kobiet i zmiany te będą docierać do instytucji kościelnych.