Promocja 22 numeru „Kwartalnika Chojnickiego”

Nietypowy początek miała promocja 22 numeru „Kwartalnika Chojnickiego”, która odbyła się w piątek 26 stycznia 2018 roku w Czytelni Miejskiej Biblioteki Publicznej w Chojnicach.

Anna Lipińska, dyrektor chojnickiej biblioteki przywitała uczestników, a następnie głos zabrał Przemysław Zientkowski, który w imieniu burmistrza Chojnic Arseniusza Finstera, swoim i zgromadzonych na promocji, przywitał Beatę Królicką, dotychczasową sekretarz redakcji. Niestety po raz ostatni zajęła się ona przygotowaniem czasopisma do druku. – „Chciałem Ci podziękować za to, że przez 22 numery wkładałaś nie tylko swoje umiejętności, ale także serce – podkreślił Zientkowski i wręczył Beacie Królickiej kwiaty. Następnie w imieniu kolegium redakcyjnego Kazimierz Jaruszewski wyraził wdzięczność za pracę, którą wykonywała przy redagowaniu wszystkich numerów „Kwartalnika Chojnickiego”. – „Przyjeżdżając do Chojnic 6 lat temu, nie myślałam, że będę stąd wyjeżdżać, bo przyjechałam tu na stałe. Lata spędzone tutaj były najpiękniejszymi w moim życiu” – mówiła Beata Królicka, która zajęła się robieniem doktoratu i stąd jej decyzja o wyprowadzeniu się z Chojnic.

W dalszej części promocja najnowszego numeru przebiegła jak zazwyczaj. Zawartość periodyku przedstawił redaktor naczelny Kazimierz Jaruszewski. Podkreślił, że motywem przewodnim 22 numeru są chojnickie kamienice i w dziale pierwszym znajdziemy dwa artykuły. Pierwszy autorstwa Jacka Klajny, który opatrzony jest grafikami wykonanymi przez autora oraz drugi tekst Mariusza Brunki mający charakter monograficzny, opisujący nieistniejącą już kamienicę przy Nowym Mieście. – „Dalej mamy Kronikę chojnicką, która w tym numerze jest bardzo obszerna” – dodał Jaruszewski. Po zaprezentowaniu zawartości kolejnych artykułów, które składają się na bieżący numer „Kwartalnika”, dyrektor MBP poprosiła o zabranie głosów autorów i bohaterów tekstów. Na początek o głównym temacie opowiedział Jacek Klajna. – „Chojnickie kamienice trochę straciły swojego blasku. Raz przez upływ czasu, raz przez zaniedbania remontowe” – mówił. Dodał także, że cieszy się z rewitalizacji miasta, w tym właśnie kamienic, które znowu odzyskają swój dawny wygląd.

Następnie głos zabrały bibliotekarki Anna Maria Zdrenka i Weronika Sadowska, które opowiedziały o ogólnopolskim kongresie bibliotekarzy „Biblioteka twórców. Więcej niż kongres!”, na którym miały okazję być w listopadzie ubiegłego roku w Łodzi. Przemysław Zientkowski nawiązał do tekstów Ewy Drzazgowskiej na temat Międzynarodowego Towarzystwa Ferdinanda Ebnera oraz Radosława Osińskiego o niedawnym jubileuszu sióstr franciszkanek. Podczas promocji swoją historię i działalność przybliżyły przedstawicielki Chojnickiego Stowarzyszenia Kobiet „Amazonki”. Natomiast o działalności nowo powstałego klubu historycznego ziemi chojnickiej i o Roku Chojnickich Kolejarzy wspomniał Marcin Wozikowski, współautor pierwszego z tych tekstów. W „Kwartalniku” można także przeczytać artykuł o 40-leciu Szkoły Podstawowej nr 7 w Chojnicach, w którym Alina Jaruszewska opisała m.in. uroczystości związane z jubileuszem.

W tym numerze znaleźć można także dział Polemika, w którym pojawił się tekst Benona Szmyta odnoszący się do chojnickiej masonerii. Na zakończenie o swojej działalności opowiedział również bohater Oficyny artystycznej Jarosław Arkuszyński, który na co dzień zajmuje się garncarstwem. Podczas promocji można było obejrzeć naczynia, które wykonywane są w pracowni garncarskiej w Sokolu koło Człuchowa.

„Kwartalnik Chojnicki” jest czasopismem bezpłatnym wydawanym przez Miejską Bibliotekę Publiczną w Chojnicach. Nowy numer dostępny jest m.in. we wszystkich działach biblioteki.

Spis treści