Przekazanie MBP grantu w programie Tesco Polska „Decydujesz, pomagamy”

Dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej w Chojnicach Anna Lipińska wraz z pracowniczką MBP Mirosławą Łuszczak otrzymały od przedstawicieli Fundacji Tesco Polska grant zdobyty w programie „Decydujesz, pomagamy”.

Miejska Biblioteka Publiczna w Chojnicach zgłosiła do programu swoją inicjatywę pn. „Seniorzy w Sieci”. W głosowaniu prowadzonym w sklepach Tesco w Chojnicach i w Człuchowie w dniach od 17 czerwca do 14 lipca 2019 roku, inicjatywa naszej biblioteki zajęła II miejsce i zdobyła grant w wysokości 3000 złotych. Teraz odbyło się symboliczne wręczenie grantu od Tesco Polska.

Projekt „Seniorzy w Sieci” ma na celu przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu osób starszych i osób z niepełnosprawnością wzroku. Zakłada przeprowadzenie kursów komputerowych z zasad obsługi komputera, korzystania z Internetu i bezpieczeństwa w sieci, w oparciu o specjalistyczny sprzęt powiększający czcionkę i ekran. Kolejnymi punktami projektu są dostosowanie strony internetowej biblioteki do obsługi przez osoby niedowidzące oraz zakupienie książek z dużą czcionką, co pozwoli powrócić osobom z dysfunkcją wzroku do grona czytelników biblioteki.