Weź udział w konkursie plastycznym

Miejska Biblioteka Publiczna w Chojnicach oraz Stowarzyszenie LekTURa w ramach VI Nocy w Bibliotece pn. „Biblioteka liter”, która odbędzie się 5 października, ogłaszają konkurs plastyczny pn. „Książki, książeczki ciekawe są”.

Konkurs skierowany jest do dzieci i młodzieży w wieku 7-15 lat i podzielony na dwie kategorie wiekowe – 7-10 lat i 11-15 lat. Zadaniem konkursowym jest stworzenie własnej książki, dowolną techniką i w dowolnym formacie. Istotne jest, żeby książka zawierała okładkę, stronę tytułową oraz ilustracje i tekst. Wykonane prace powinny mieć minimum 5 i maksimum 15 stron. Należy je dostarczyć do Miejskiej Biblioteki Publicznej w Chojnicach do dnia 30 września 2019 r. lub przesłać na adres: Miejska Biblioteka Publiczna w Chojnicach, ul. Wysoka 3, 89-600 Chojnice z dopiskiem: Konkurs plastyczny „Książki, książeczki ciekawe są”.

Każda zgłoszona praca powinna posiadać następujące dane: imię i nazwisko autora, klasę i szkołę, nr telefonu rodzica lub opiekuna. Do pracy należy załączyć oświadczenie podpisane przez rodzica lub prawnego opiekuna, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 5 października 2019 roku w Czytelni podczas VI Nocy w Bibliotece.

Konkurs dofinansowany jest przez Urząd Miejski w Chojnicach i Starostwo Powiatowe w Chojnicach. Więcej szczegółów w Regulaminie.