Wystawa poświęcona laureatom literackiej Nagrody Nobla

„Polscy laureaci literackiego Nobla”, to tytuł wystawy, którą można oglądać w Czytelni MBP do 19 kwietnia 2020 roku. Znajdują się na niej zarówno informacje o ubiegłorocznej laureatce – Oldze Tokarczuk, jak i Henryku Sienkiewiczu, Władysławie Reymoncie, Wisławie Szymborskiej i Czesławie Miłoszu.

Pierwsza część ekspozycji poświęcona jest Oldze Tokarczuk, zdobywczyni nagrody za rok 2018 . W trzech gablotach można przeczytać o niektórych książkach, które wyszły spod pióra pisarki i zobaczyć ich okładki. A także zaznajomić się z fragmentami artykułów czy opracowań książek: „Prawiek i inne czasy”, „Księgi Jakubowe”, „Opowiadania bizarne”, „E.E.” „Dom dzienny, dom nocny”, „Podróż ludzi Księgi”, „Bieguni”. Ostatnia gablota zawiera informacje prasowe przedstawiające moment wręczenia Nagrody Nobla, a także mowę noblowską „Czuły narrator” opublikowaną w całości w „Gazecie Wyborczej”

Dwie kolejne gabloty poświęcone są pozostałym Polakom uhonorowanym literacką Nagrodą Nobla. Można w nich przeczytać krótkie biografie autorów – Henryka Sienkiewicza, Władysława Reymonta, Wisławy Szymborskiej i Czesława Miłosza, a także informacje o okolicznościach wręczania nagrody. Wystawę urozmaicają również książki ich autorstwa, a także opracowania poświęcone pisarzom. Zapraszamy do oglądania wystawy w godzinach otwarcia działu.