Wystawa poświęcona rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 maja

3 maja 2021 roku przypada 230 rocznica uchwalenia Konstytucji 3 maja, w związku z tą rocznicą sejm postanowił, że obecny rok będzie Rokiem konstytucji. W holu Miejskiej Biblioteki Publicznej można oglądać wystawę poświęconą temu wydarzeniu.

Ekspozycję można oglądać od lutego do końca stycznia przyszłego roku. Składają się na nią cztery plansze. Na pierwszej znajdują się ogólne informacje dotyczące Ustawy rządowej z dnia 3 maja 1791 roku, w tym zmian, jakie wniosła, a także stosunek ówczesnej opozycji do zawartych w dokumencie praw i zasad. Kolejna część dotyczy wybranych sygnatariuszy i twórców konstytucji. Na zdjęciach i w krótkich opisach przedstawieni są m.in.: Stanisław August Poniatowski, Stanisław Małachowski, Scipione Piattoli, Ignacy Potocki i Hugo Kołłątaj.

Na trzeciej planszy znalazł się pełny tekst konstytucji z podziałem na rozdziały dotyczące: religii, szlachty, miast i mieszczan, chłopów, rządu, sejmu, króla, sądów, regencji, edukacji dzieci królewskich i siły zbrojnej. Natomiast na ostatniej części wystawy można przeczytać o tym, jak doszło do obalenia Konstytucji 3 maja. Dodatkowo można zobaczyć również reprodukcje plakatów przedstawiających programy obchodów tej majowej rocznicy po odzyskaniu niepodległości w 1918 roku. Kopie tych plakatów pochodzą z Polskiej Biblioteki Cyfrowej Polona.

Pod wystawą znajduje się gablota, w której zaprezentowane zostały też książki poświęcone konstytucji, m.in. reprint Ustawy rządowej z 3 maja 1791 roku. Zapraszamy do oglądania.