Wróć

Napisz wiersz o zdrowiu i weź udział w konkursie literackim

data dodania: 2023.09.07

Miejska Biblioteka Publiczna w Chojnicach oraz Stowarzyszenie LekTURa, w ramach X Nocy w Bibliotece pn. „Zdrowo zaczytani”, zachęcają uczniów klas 4-8 szkoły podstawowej do wzięcia udziału w konkursie literackim „Wiersz na zdrowie”.

Zadaniem uczestników jest napisanie wiersza o zdrowiu, można zastosować różne poetyckie gatunki literackie. Na konkurs należy dostarczyć jeden utwór. Każda praca powinna zawierać: imię i nazwisko oraz wiek uczestnika, szkołę oraz klasę, numer telefonu (w przypadku osoby niepełnoletniej również numer telefonu rodzica/opiekuna), zgodę rodzica/opiekuna na wykorzystanie wizerunku dziecka (załącznik nr 1 do regulaminu). Pracę należy dostarczyć do siedziby Miejskiej Biblioteki Publicznej w Chojnicach przy ul. Wysokiej 3 do 29 września 2023 roku.

Laureaci zostaną powiadomieni o wynikach konkursu drogą telefoniczną do 5 października 2023 roku. Wręczenie nagród nastąpi podczas X Nocy w Bibliotece – 7 października 2023 roku o godz. 17.00 w Czytelni Miejskiej Biblioteki Publicznej w Chojnicach, pokój 104. Autorzy trzech najlepszych prac otrzymają pamiątkowe dyplomy i nagrody książkowe. Konkurs dofinansowany jest przez Urząd Miejski w Chojnicach i Starostwo Powiatowe. Zachęcamy do udziału!

Szczegóły konkursu w regulaminie.