Cennik opłat

Opłata za nieterminowy zwrot książki i książki mówionej (na taśmach lub płytach audio/mp3)  0,10 zł za każdy rozpoczęty dzień/za wol.
Opłata za nietereminowy zwrot multimediów 2,00 zł za każdy rozpoczęty dzień/ za wol.
Koszt wypożyczenia międzybibliotecznego-od przesyłki Wg stawek obowiązujących w dniu wysłania przesyłki, ustalonych przez Pocztę Polską SA + 1 zł tytułem kosztów administracyjnych
Skanowanie materiałów  1 zł za stronę
Koszt wysłania upomnienia ostatecznego listem poleconym

Wg stawek obowiązujących w dniu wysłania listu poleconego, ustalonych przez Pocztę Polską SA + 1 zł tytułem kosztów administracyjnych

Utrata materiałów bibliotecznych Wartość rynkowa

 

 

Kserokopie

 
1 strona A4-druk czarno-biały 0,50 zł
1 strona A3- druk czarno-biały 0,90 zł
1 strona A4-rysunek,fotografia czarno-biała 2,50 zł
1 strona A4-rysunek, fotografia kolorowa 3,50 zł
1 strona A3-rysunek, fotografia kolorowa 5,50 zł

 

Wydruki z komputera

 
Wydruk tekstu czarno-biały A4 0,80 zł
Wydruk grafiki czarno-białej A4 2,50 zł
Wydruk tekstu kolorowy A4 2,00 zł
Wydruk grafiki kolorowej A4 5,00 zł