Regulamin wypożyczeń międzybibliotecznych

Regulamin korzystania
z wypożyczeń międzybibliotecznych 

1.  Zamówienie i realizacja wypożyczeń międzybibliotecznych odbywa się wyłącznie za pośrednictwem Czytelni Ogólnej Miejskiej Biblioteki Publicznej w Chojnicach.

2.  Wypożyczalnia Międzybiblioteczna sprowadza z bibliotek krajowych książki, kopie artykułów z czasopism oraz inne materiały, których nie posiada Miejska Biblioteka Publiczna oraz Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka Filia w Chojnicach. (Przed złożeniem zamówienia czytelnik ma obowiązek sprawdzić w katalogach biblioteki czy nie posiada ona poszukiwanych materiałów.)

3.  Z Wypożyczalni Międzybibliotecznej ma prawo korzystać każdy będący czytelnikiem Miejskiej Biblioteki Publicznej w Chojnicach.

4.  Składane zamówienia powinny zawierać dokładne dane bibliograficzne:

  • książki: autor, tytuł, miejsce, rok wydania,
  • fragmentu wydawnictwa ciągłego: autor, tytuł artykułu oraz tytuł, rocznik, numer czasopisma.

5.  Jednorazowo czytelnik może złożyć zamówienie na 5 publikacji i 5 kopii artykułów z czasopism.

6.  Wypożyczenie międzybiblioteczne nie obejmuje:

  • egzemplarzy archiwalnych, dzieł rzadkich i szczególnie chronionych,
  • dzieł znajdujących się w księgozbiorach podręcznych,
  • gazet i czasopism,
  • pozycji wydanych do 1950 r. (włącznie),
  • prac uszkodzonych, wymagających konserwacji.

7.  Opłaty za wykonanie i przesłanie kopii dokumentów pokrywa czytelnik, zgodnie z cennikiem biblioteki realizującej zamówienie.

8.  Koszty zwrotu wypożyczonych materiałów ponosi zamawiający - według cennika opłat.

9.  Zamówienie na materiały biblioteczne czytelnik składa osobiście w Wypożyczalni i Czytelni Naukowej (pokój nr 9) lub wypełniając elektroniczny formularz zamówienia.

Zamówienie artykułu

Zamówienie książki

10. Wypożyczane książki są udostępniane wyłącznie na miejscu w Wypożyczalni i Czytelni Naukowej Miejskiej Biblioteki Publicznej, w terminie określonym przez instytucję wypożyczającą.

11.  Czytelnicy, którzy nie wykorzystali zamówionych materiałów bez podania istotnej przyczyny, nie mogą składać zamówień ponownie.

12.  Czytelnik, który dopuści się uszkodzenia lub zniszczenia dzieła uzyskanego drogą wypożyczenia międzybibliotecznego ponosi wszystkie konsekwencje związane z koniecznością naprawienia szkody, a przede wszystkim musi zapłacić odszkodowanie w wysokości ustalonej przez bibliotekę wypożyczającą.

13.  Miejska Biblioteka Publiczna wypożycza własne zbiory innym bibliotekom w kraju i za granicą na prawach wzajemności.