Pracownia regionalna

Pracownia Dokumentacji Regionalnej
(pokój nr 104 a, I p.)

tel. 52 397 28 07 wew. 28
e-mail: regionalny@bibliotekachojnice.pl

Pracownia Dokumentacji Regionalnej, mieszcząca się przy Czytelni, zajmuje się gromadzeniem księgozbioru, którego tematyka dotyczy Chojnic i powiatu chojnickiego oraz Kaszub i Pomorza. Zbiera i opracowuje dokumenty życia społecznego – plakaty, foldery, ulotki, zdjęcia i inne materiały dokumentujące wydarzenia w regionie. Prowadzi digitalizację regionaliów, gromadzi prace magisterskie i doktoranckie o tematyce związanej z regionem, opracowuje zestawienia bibliograficzne oraz kartotekę zagadnieniową chojnickich wydawnictw ciągłych i czasopism. Zbiory pracowni udostępniane są w Czytelni, tylko na miejscu.