Wydawnictwa lokalne 2005-2010

W Czytelni Miejskiej Biblioteki Publicznej w Chojnicach we wtorek 1 czerwca 2010 roku otwarta została wystawa „Wydawnictwa lokalne 2005-2010”, przygotowana przez bibliotekę i Chojnickie Towarzystwo Przyjaciół Nauk w ramach Festiwalu Nauki 2010. Prelekcję wygłosił Piotr Eichler z ChTPN.

Wystawa prezentuje wydawnictwa poświęcone Chojnicom, które ukazały się latach 2005-2010, ze zbiorów Miejskiej Biblioteki Publicznej. Są to zarówno publikacje naukowe, jak i okolicznościowe. Chojnickie instytucje i stowarzyszenia, które oprócz swojej bieżącej działalności zajmują się także wydawaniem różnych materiałów przybliżył Piotr Eichler, prezentując niektóre z publikacji. – Zebrało się tego z ostatnich pięciu lat sporo – stwierdził. Prelegent podkreślił, że na uwagę zasługują nie tylko wydawnictwa mające charakter naukowy, ale także te niewielkie publikacje okolicznościowe, które dokumentują jakieś wydarzenia i ocalają je od zapomnienia. Piotr Eichler wspomniał też, że ChTPN zamierza co roku organizować takie podsumowania wydawnicze.

Następnie o pozyskiwaniu i gromadzeniu wydawnictw regionalnych przez MBP mówiła pracownik Pracowni Dokumentacji Regionalnej przy Czytelni Anna Maria Zdrenka. Jak zauważyła, nie wszyscy lokalni wydawcy pamiętają o tym, żeby publikacje przekazywać do MBP. Nie ma bowiem ustawowego egzemplarza obowiązkowego dla bibliotek publicznych. Pracownicy biblioteki starają się docierać do wydawców, śledzić informacje o nowościach i pozyskiwać je, żeby przynajmniej jeden egzemplarz był dostępny dla czytelników na miejscu w pracowni. Pracownia gromadzi także dokumenty życia społecznego – plakaty, foldery, widokówki, jednak nie do wszystkich takich dokumentów udaje się dotrzeć. W zbiorach posiada również prace licencjackie i magisterskie o tematyce związanej z Chojnicami i regionem.

Spotkanie zakończyła dyskusja na temat ogarnięcia całego chojnickiego rynku wydawniczego przez jedną instytucję, potrzeby digitalizacji cennych regionaliów oraz pomysłu wprowadzenia egzemplarza obowiązkowego przekazywanego MBP dla instytucji i stowarzyszeń, które na wydawanie publikacji uzyskują granty z chojnickich samorządów. Miejska Biblioteka Publiczna zwraca się z apelem do wydawców i organizatorów imprez o przekazywanie do jej zbiorów wszelkich publikacji i dokumentów życia społecznego. Wydawnictwa te zostaną opracowane, przechowywane i następnie udostępniane wszystkim zainteresowanym. Biblioteka zachęca także studentów do przekazywania prac licencjackich i magisterskich oraz autorów prac doktoranckich do przekazywania ich do zbiorów Pracowni Dokumentacji Regionalnej. Prace można dostarczać w formie wydruku lub w wersji elektronicznej, należy jedynie podpisać umowę przekazania materiału autorskiego.

Wystawę „Wydawnictwa lokalne 2005-2010” można oglądać w Czytelni MBP do końca czerwca.