Drugi numer „Kwartalnika Chojnickiego” można już czytać w internecie

Można już w internecie przeczytać drugi numer „Kwartalnika Chojnickiego”. Cała zawartość periodyku jest zamieszczona na stronie Miejskiej Biblioteki Publicznej w Chojnicach w zakładce Kwartalnik Chojnicki.