Konkurs fotograficzny „Mój baśniowy zakątek”

Wystarczy zrobić zdjęcie, które w atrakcyjny sposób prezentować będzie hasło konkursu – „Mój baśniowy zakątek”.

Należy pamiętać, że prace tematycznie powinny być związane z książką lub czytelnictwem. Uwaga! Liczy się pomysłowość i atrakcyjność zarówno wykonania fotografii, jak i przekazywanej treści.
Prace można nadsyłać od 1 do 30 marca 2016 r. pod adres mailowy: lektura.ch@op.pl. W wiadomości podać należy swoje dane (imię nazwisko, adres zamieszkania i telefon) oraz tytuł zdjęcia. Ogłoszenie wyników nastąpi 22 kwietnia podczas podsumowania Nocy w Bibliotece, która w tym roku odbędzie się pod hasłem „Baśniowa Noc w Bibliotece”.
W konkursie nagrodzone zostaną trzy zwycięskie zdjęcia. O ich wyborze zdecyduje komisja konkursowa w składzie: Maria Sowisło – fotoreporter, redaktor naczelna „Tygodnika Człuchowskiego”; Anna Zajkowska – fotograf, koordynator warsztatów fotograficznych w Samorządnym Centrum Młodzieżowym; Anna Lipińska – dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej w Chojnicach; Weronika Sadowska, prezes Stowarzyszenia LekTURa.
Organizatorami konkursu są Stowarzyszenie LekTURa i Miejska Biblioteka Publiczna w Chojnicach. Konkurs dofinansowany jest przez Powiat Chojnicki i Urząd Miejski w Chojnicach. Jego regulamin dostępny jest także w Czytelni MBP.
Regulamin konkursu