Rozstrzygnięcie XVII Konkursu Jednego Wiersza odbędzie się 6 sierpnia 2011 roku

Rozstrzygnięcie XVII Ogólnopolskiego Konkursu Poetyckiego Jednego Wiersza, organizowanego przez Miejską Bibliotekę Publiczną w Chojnicach, odbędzie się 6 sierpnia 2011 roku podczas XVII Chojnickiej Nocy Poetów.

Na XVII Ogólnopolski Konkurs Poetycki Jednego Wiersza napłynęło w tym roku 361 wierszy, nie tylko z Polski, ale także z Niemiec, Czech, Wielkiej Brytanii, Hiszpanii i Stanów Zjednoczonych. Oceniało je jury w składzie: Paweł Szydeł – pochodzący z Więcborka poeta, prozaik, redaktor i polonista, redaktor naczelny Kwartalnika Literacko-Artystycznego „Pobocza”; Wojciech Kaas – pochodzący z Sopotu poeta i eseista; Łucja Gocek – chojnicka poetka. W trakcie XVII Chojnickiej Nocy Poetów, która rozpocznie się o godz. 18.00 w fosie miejskiej, ogłoszony zostanie werdykt jury i wręczone nagrody. Uroczystość zaplanowana jest ok. godz. 19.00. W trakcie Nocy zaprezentują się laureaci konkursu. Będzie można także otrzymać kolejny tomik z cyklu „Odblaski Nocy”, wydawany przez Miejską Bibliotekę Publiczną w Chojnicach, w którym publikowane są wiersze nagrodzone w konkursie i dostrzeżone przez jury.