Zakończył się kurs komputerowy dla seniorów

W Mediatece we wtorek 10 maja 2016 roku odbyły się ostatnie zajęcia kursu podstawowej obsługi komputera i internetu dla seniorów.

Zajęcia trwały od 1 marca i odbyło się łącznie 10 spotkań. Uczestniczyła w nich 12 osobowa grupa czytelników w wieku 60+, którzy wcześniej w ogóle nie korzystali z komputera lub w niewielkim stopniu go znali. Kursanci nauczyli się obsługi klawiatury i myszki, edytora tekstu, w miarę swobodnego poruszania się po internecie i korzystania z poczty elektronicznej. Zapoznali się także z katalogiem online biblioteki.

Seniorzy byli bardzo zadowoleni z zajęć. Podkreślali, że dużo się nauczyli i żałowali, że kurs już się zakończył. Niektórzy przyznali, że na początku bali się włączyć komputer, a inni, że do niedawna nie wiedzieli, do czego służy myszka, jak się otwiera programy, zapisuje czy kopiuje pliki. Teraz wszyscy potrafią samodzielnie korzystać z komputera i nie potrzebują już pomocy rodziny. Najwięcej trudności podczas kursu wywołało zapoznanie się z takimi pojęciami jak login i logowanie się do poczty elektronicznej czy wpisywanie adresów stron internetowych. Podczas spotkań uczestnicy nawiązali także nowe znajomości i wymienili się swoimi adresami mailowymi.

Kurs zakończył się wręczeniem dyplomów za udział. Seniorzy podziękowali także bibliotekarkom z Mediateki za prowadzenie zajęć. Zapewnili, że będą dalej przychodzić do tego działu, żeby korzystać z pracowni komputerowej i już indywidualnie utrwalać zdobyte umiejętności.