Zakończenie warsztatów Karmisfera w Bibliotece

We wtorek 17 sierpnia 2021 roku w Czytelni MBP odbyło się ostatnie, czwarte spotkanie w ramach warsztatów o karmieniu naturalnym. Poprowadziły je po raz kolejny Promotorki Karmienia Piersią Dominika Daszkiewicz-Dykiert i Alina Pasionek-Sikora.

Tematem tego spotkania było radzenie sobie z problemami laktacyjnymi, które mogą pojawić się w trakcie karmienia piersią. Prowadzące omówiły problem pozornego i rzeczywistego niedoboru pokarmu. Przypomniały, jakie są obiektywne przesłanki wskazujące, że dziecko się najada. Mówiły o tym, jak zapobiegać powstawaniu problemów laktacyjnych i o złym postępowaniu w laktacji. Poruszyły również zagadnienie wahań nastroju u kobiet po porodzie, baby blues i depresji poporodowej, które wpływają na proces karmienia piersią.

Dominika Daszkiewicz-Dykiert i Alina Pasionek-Sikora wspomniały także o tym, że rodzina czy znajomi, którzy udzielają porad karmiącej matce często powtarzają schematy niezgodne z najnowszymi doniesieniami naukowymi. Podkreślały, że warto, żeby kobiety w ciąży i młode matki miały kontakt z grupami wsparcia, które tworzą koleżanki karmiące piersią. W razie problemów powinny się kontaktować z osobami posiadającymi wiedzę na temat laktacji. Zapewniały, że są do dyspozycji uczestniczek spotkań.

Na zakończenie warsztatów Karmisfera w Bibliotece słuchaczki mogły jeszcze zadawać pytania chojnickim Promotorkom Karmienia Piersią, które stworzyły lokalną grupę edukacyjną dla mam z Chojnic i okolic Karmisfera, promują wiedzę dotyczącą macierzyństwa, odżywiania i karmienia piersią. Była to także okazja do nawiązania dłuższej znajomości z innymi uczestniczkami spotkań.

3 sierpnia 2021 roku w Czytelni MBP odbyło się trzecie spotkanie w ramach warsztatów o karmieniu naturalnym. Wiedzę teoretyczną i praktyczną przybliżały uczestniczkom promotorki karmienia Dominika Daszkiewicz-Dykiert i Alina Pasionek-Sikora.

Na początku warsztatów Alina Pasionek-Sikora mówiła o siatkach centylowych, które są graficznym przedstawieniem pozycji cechy, np. masy ciała w odniesieniu do normy dla wieku dziecka, płci i populacji. Prowadząca podkreśliła, że są to siatki opracowane przez WHO na podstawie obserwacji dzieci, które były karmione wyłącznie piersią. Pokazała również, w jaki sposób je odczytywać. Dodała, że najistotniejszą rzeczą jest, aby dziecko rozwijało się w obrębie danego centyla, każdy nadmierny wzrost czy spadek do innej grupy może niepokoić. Zauważyła, że normą nie jest 50. centyl, bo każde dziecko rodzi się z inną wagą czy wzrostem.

Dominika Daszkiewicz-Dykiert mówiła o technikach karmienia, w skład których wchodzą trzy bardzo istotne rzeczy, dzięki czemu karmienie będzie dużo prostsze: pozycja matki i dziecka, sposób podania piersi i przystawienie dziecka. Wśród pozycji wymieniła: leżącą lub półleżącą, klasyczną, krzyżową i spod pachy. Prelegentka podkreśliła, że bez względu na pozycję, jaką się wybierze, należy pamiętać o kilku rzeczach: główka, ramiona i tułów dziecka znajdują się w jednej linii, twarz dziecka musi być zwrócona w stronę piersi, dziecka nie powinno się trzymać za pupę ani za główkę, lecz szyję czy plecki, a także ciało malucha powinno przylegać ściśle do ciała mamy.

Promotorki pokazywały również, w jaki sposób podać pierś dziecku. Mówiły o trzech sposobach: chwyt C, chwyt U i chwyt kanapki. Uczestniczki obejrzały kilka filmików, na których pokazane było jak to zrobić, by dziecko się najadało. Dominika i Alina zauważyły również, że bardzo ważne jest przystawienie dziecka, że należy to zrobić od dołu. Maluch powinien uchwycić brodawkę z całą otoczką lub dużą jej częścią, tak aby pierś szczelnie wypełniała jego buzię. Kilkukrotnie podkreślały, że to dziecko jest przystawiane do piersi, a nie pierś do dziecka.

W drugiej części warsztatów uczestniczki ćwiczyły pozycje przystawiania noworodków do piersi. Prowadzące pokazały gadżety, które mogą ułatwić karmienie, m.in. rogala, karmiuszkę czy kurę. Podkreślały jednak, że posiadanie tych rzeczy nie jest konieczne, a zależy jedynie od mamy. Mówiły również na co zwrócić uwagę przy ich zakupie.

Kobiety w ciąży i matki karmiące po raz drugi spotkały się 27 lipca 2021 roku w Czytelni Miejskiej Biblioteki Publicznej w Chojnicach. W tym dniu odbyły się kolejne warsztaty z naturalnego karmienia prowadzone przez Dominikę Daszkiewicz-Dykiert i Alinę Pasionek-Sikorę.

Na początku uczestniczki spotkania dowiedziały się o tym, czym jest laktogeneza, ile jej stopni wyróżniamy i jak długo trwa ten proces prowadzący do zainicjowania wydzielania mleka. Istotne informacje dotyczyły również rzeczy, które mogą utrudnić dobry początki karmienia, a także na co zwrócić uwagę. Prelegentki wielokrotnie powtarzały, że bardzo ważny jest start: przystawianie do piersi nawet w pierwszej godzinie życia, a później do 12 razy na dobę, kontakt skóra do skóry, edukacja własna i najbliższych oraz pomoc innych w czasie połogu.

Następnie temat brodawek poruszyła Alina Pasionek-Sikora. Mówiła o tym, że ich kształt nie ma kompletnie znaczenia przy karmieniu, wspomniała też, że nie trzeba ich w żaden sposób przygotowywać. W dalszej części powiedziała o tym, w jaki sposób zmienia się mleko matki, jaka jest jego kaloryczność i wartość odżywcza oraz ile dziecko potrzebuje go w pierwszej dobie, trzeciej, po tygodniu czy po miesiącu. Natomiast Dominika Daszkiewicz-Dykiert podkreśliła, że kluczowe są dwie godziny po porodzie, podczas których odbywa się kangurowanie. Wówczas to noworodek stabilizuje swoją akcję serca i oddech, kolonizuje swoją skórę mikrobiomem matki i samodzielnie szuka piersi w celu pierwszego karmienia. Prelegentki podkreślały, że moment ten jest bardzo ważny i każda kobieta ma prawo do spędzenia czasu po porodzie z dzieckiem na piersi. Jest to regulowane standardami okołoporodowymi. Dodały również, że nawet przy cesarskim cięciu istnieje taka możliwość.

Kolejnym poruszonym przez Alinę zagadnieniem było nabywanie przez dziecko mikrobiomu. Uczestniczki dowiedziały się też o zachowaniu dziecka w pierwszych trzech dobach. Prowadzące warsztaty mówiły, że w pierwszej dobie dziecko jest spokojne i głównie śpi, dopiero w drugiej narasta u niego głód. By karmić piersią dziecko jak najdłużej ważne jest częste przystawianie, nawet od 8 do 12 razy na dobę. Dzięki czemu piersi kobiety są opróżnione i mleko jest nadal produkowane. Podkreślały też, że nie powinno się rozszerzać diety dziecka do szóstego miesiąca życia. Do tego momentu wystarczy mu tylko mleko matki.

Dominika Daszkiewicz-Dykiert wspomniała też o wyprawce laktacyjnej: miękkich biustonoszach i topach do karmienia, sukience do porodu i kangurowania, wkładkach laktacyjnych, lanolinie, laktatorze i kolektorze mleka, a także o poduszce do karmienia. Dodała, że posiadanie tych rzeczy nie jest obowiązkowe i każda kobieta tę listę powinna dostosować do swoich potrzeb. Na zakończenie promotorki karmienia piersią pokazały filmik w jaki sposób po narodzinach dziecko, leżąc na brzuchu matki samo znajduje jej pierś.

Pierwsze warsztaty promujące karmienie piersią odbyły się w Czytelni we wtorek 20 lipca 2021 roku. Prowadziły je Dominika Daszkiewicz-Dykiert i Alina Pasionek-Sikora, które stworzyły Karmisferę, lokalną grupę edukacyjną dla mam z Chojnic i okolic. Promują one wiedzę dotyczącą macierzyństwa, odżywiania i karmienia piersią, opartą na dowodach naukowych i aktualnych zaleceniach.

Dominika Daszkiewicz-Dykiert jest Promotorem Karmienia Piersią, prowadzi konsultacje laktacyjne, jest zwolenniczką pieluchowania wielorazowego oraz promuje chustonoszenie, BLW, wielojęzyczność zamierzoną i pozytywną dyscyplinę. Alina Pasionek-Sikora to dietetyk dla mam i Promotor Karmienia Piersią, zajmująca się przygotowaniem do ciąży, odżywianiem w ciąży i podczas laktacji, powrotem do wagi sprzed ciąży oraz alergiami pokarmowymi u dzieci karmionych piersią, prowadzi także konsultacje laktacyjne.

Spotkanie rozpoczęło się od wzajemnego poznania prowadzących i uczestniczek. Następnie Alina i Dominika opowiedziały o budowie anatomicznej piersi i fizjologii laktacji oraz o tym, w jaki sposób powstaje mleko, co odpowiada za jego produkcję. Alina mówiła również o tym, co pobudza laktację, a co ją hamuje. Zaś Dominika przybliżyła uczestniczkom informacje o składzie mleka kobiecego.

Prowadzące podkreślały, że naturalne karmienie piersią niesie za sobą wiele korzyści zarówno dla dziecka, jak i dla mamy. Zwróciły także uwagę na sytuacje, w których naturalne karmienie jest niemożliwe na stałe i czasowo zarówno ze strony mamy, jak i dziecka. Na zakończenie wskazały dokumenty, z którymi warto się zapoznać przed porodem czy też będąc matką karmiącą. Podczas warsztatów można było obejrzeć również książki poświęcone karmieniu piersią, porodowi i macierzyństwu, które znajdują się w zbiorach Miejskiej Biblioteki Publicznej w Chojnicach.