Wystawa „20 lat w krainie puchacza” i prelekcja o sowach

W Czytelni Miejskiej Biblioteki Publicznej w Chojnicach we wtorek 8 czerwca 2010 r. odbyła się prelekcja otwierająca wystawę „20 lat w krainie puchacza. Zaborski Park Krajobrazowy 1990-2010”. Wykład na temat sów, połączony z pokazem multimedialnym, przedstawił dyrektor Zaborskiego Parku Krajobrazowego Mariusz Grzempa.

 Wystawę „20 lat w krainie puchacza. Zaborski Park Krajobrazowy 1990-2010” Czytelnia przygotowała z okazji 20. rocznicy utworzenia tego parku. Powołany on został w lutym 1990 roku, początkowo pod nazwą Chojnicki Park Krajobrazowy, a od stycznia 1991 roku już jako Zaborski Park Krajobrazowy. Obecnie liczy 34 026 ha i obejmuje północno-zachodnią część Borów Tucholskich na Równinie Charzykowskiej. Wystawa prezentuje położenie i granice ZPK, florę i faunę, atrakcje turystyczne oraz działalność edukacyjną i wydawniczą parku. Eksponowane publikacje, mapy i ulotki pochodzą ze zbiorów biblioteki.
Podczas prelekcji otwierającej wystawę dyrektor Zaborskiego Parku Krajobrazowego Mariusz Grzempa przybliżył poszczególne gatunki sów, występujące na terenie parku: uszatkę, puszczyka, puchacza i włochatkę, omawiając ich różnice i podobieństwa. Prelegent zaprezentował głosy sów oraz sposoby ich gniazdowania. Jedną z ciekawostek o sowach są tzw. wypluwki, czyli niestrawione reszki pokarmu, które w postaci zwartych kulek są usuwane z żołądka ruchami wymiotnymi. Dyrektor ZPK omówił także logo parku, w którym znajduje się puchacz. Udzielał też odpowiedzi na liczne pytania, dotyczące m.in. zwyczajów sów, w tym sposobu radzenia sobie ze zdobyczami. Prelekcja była bardzo ciekawa i wzbudziła zainteresowanie słuchaczy.